Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa

V.2. Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa

ID-100248916

Tečaj pruža uvod u izvore znanstvenih informacija te u bibliografske i citatne baze podataka.

 

Sadržaj: Izvori znanstvenih informacija.
Metrika znanstvene djelatnosti.
Indeksne i citatne baze podataka.
Web of Science Core Colection (Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI, ) Emerging Sources Citation Index (ESCI), InCites: Journal Citation Reports (JCR); Current Contents Connect, Scopus (SCImago Journal & Country Rank (SJR), CWTS Journal Indicators (SNIP), Google Scholar, h-indeks.
Vrednovanje znanstvene djelatnosti prema važećem Pravilniku Nacionalnog vijeća za znanost.
Prijedlog izrade potvrde za napredovanje u zvanju znanstvenicima i potvrde uredništvima o indeksiranosti časopisa u relevantnim bazama podataka.
Vježbe: Zastupljenost radova znanstvenika u relevantnim bazama podataka; određivanje parametara za reakreditaciju znanstvene ustanove, vrednovanje časopisa.
Namjena: Radionica je namijenjena knjižničarima sveučilišnih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica čiji posao uključuje pretraživanje sekundarnih izvora znanstvenih informacija, metodologiju i analizu produktivnosti znanstvenog rada, izradu potvrda znanstvenicima za napredovanja te potvrdu o zastupljenosti časopisa u relevantnim bazama podataka urednicima časopisa, metodologiju izračuna metričkih pokazatelja, kao i ostalim knjižničarima i znanstvenicima čiji su predmet interesa bibliometrijske analize.
Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti znanja vezana uz bibliometrijske analize znanstvene djelatnosti, indeksiranost i citiranost, pronalaženje i korištenje relevantnih izvora znanstvenih informacija; upoznati se s bibliometrijskim indikatorima; po odslušanom predavanju polaznici će biti u mogućnosti samostalno pretraživati izvore znanstvenih informacija te rješavati upite vezane uz pružanje bibliometrijskih usluga.
Odabrana literatura:
1. Garfield, E. 2006. The history and meaning of the Journal Impact Factor, JAMA 295(1): 90–93. doi:10.1001/jama.295.1.90
2. Hirsch J.E. (2005) An index to quantify an individual’s scientic research output. U:Proc Natl Acad Sci USA, 102 (46), str. 16569-16572. Dostupno na: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC1283832/
3. Jokić, M. Bibliometrijski aspekti vrednovanja znanstvenog rada. Zagreb: Sveučilišna knjižara, 2005.
4. Jokić, M. Što znaći biti zastupljen, a što citiran u bazama podataka ISI-ja (Institut for Scientific information)?// Kemija u industriji. 52, 1 (2003), str. 17-19.
5. De Andres, A. 2011. Evaluating research using impact and Hirsch factors, Europhysics news 42(2): 29–31. doi:10.1051/epn/2011205
6. http://altmetrics.org/manifesto/
7. http://images.webofknowledge.com/WOKRS58B4/help/WOS/hp_das1.html
8. http://images.webofknowledge.com/WOKRS58B4/help/WOS/hp_das2.html
9. http://www.journalindicators.com/
10. http://www.scimagojr.com/

Detalji tečaja

   • 5 sati
   • 0.5 CEU
   • Nacionalna i sveučilišna knjižnica

 

  • 21.11.2017. 10:00-15:00
  • 250,00 kn (200 kn + PDV)

 

 

 

Predavačica:

Goranka Mitrović, dipl. ing., viša knjižničarka

 

Kompetencijska matrica: D.3. ,  E.3. ,  E.4. ,  F.4. ,  G.3.
Metode poučavanja: predavanje + vježbe
Mjerenje postignuća: Polaznici će tijekom vježbi pretražiti relevantne baze podataka, istražiti kolika je zastupljenost određenih znanstvenika te rješavati upite vezane uz pružanje bibliometrijeskih usluga.