Adresa

CENTAR ZA STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA (CSSU)

Hrvatske bratske zajednice 4
10000 Zagreb

Kontakt:

Antonija Filipeti, prof., viša knjižničarka
koordinatorica Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara
Tel.: 01 6164 037

Marta Matijević, mag. informatol.
Tel.: 01 6164 397

Fax: 01 6164 365
URL: http://cssu.nsk.hr/
E-mail: cssu@nsk.hr