Plan edukacija

 

* Plavom bojom označene su edukacije za polaznike iz cijele Hrvatske. Narančastom bojom označene su edukacije za određene županije.

Raspored edukacija je informativnog karaktera i podložan promjenama. Prijave na edukacije bit će objavljene na mrežnim stranicama tečajeva i webinara, putem matične službe ili newslettera.