Zbirka za knjižničarstvo NSK

 

Radno vrijeme
ponedjeljak – petak 8.00 – 16.00

Telefoni
+385 1 616 4037
+385 1 616 4195
+385 1 616 4397

Telefaks
+385 1 616 4186
+385 1 616 4365

Lokacija u NSK
Mezanin

Osobe za kontakt
Antonija Filipeti, e-mail: afilipeti@nsk.hr
Marta Matijević, e-mail: mmatijevic@nsk.hr

Zbirka za knjižničarstvo namijenjena je knjižničarima i sastavni je dio Zavoda za knjižničarstvo. Zbirka sustavno okuplja domaća stručna izdanja iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti te važniju stručnu literaturu iz navedenog područja na stranim jezicima. Zbirka služi i kao priručna zbirka Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj radi omogućavanja pristupa znanstvenoj i stručnoj literaturi za potrebe stalnog stručnog usavršavanja i cjeloživotnog učenja knjižničara. Zbirka za knjižničarstvo organizira i provodi programe stručne prakse za studente knjižničarstva u Republici Hrvatskoj u sklopu stručnih službi i posebnih programa Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Fond
Korisnicima Zbirke na raspolaganju je više od 4000 knjiga u slobodnome pristupu građi te zadnjih pet godišta više od 60 hrvatskih i stranih časopisa.
Preostala godišta nalaze se u zatvorenom spremištu. Časopisi su većim dijelom na engleskom i njemačkom jeziku.

Informacijske usluge
U sklopu informacijske i obrazovne djelatnosti, Zbirka pruža stručne informacije o fondu te obavlja tematska pretraživanja iz područja knjižničarstva, informacijskih i komunikacijskih znanosti.


Pretraživanje građe
Sve naslove Zbirke moguće je pretražiti putem online kataloga NSK.

Popis stručnih skupina
Donosimo popis stručnih skupina Zbirke.


Bilten prinova
Zbirka dva puta godišnje objavljuje bilten prinova.


Digitalni izvori o knjižničarstvu
Donosimo popis digitalnih časopisa i glasnika te digitalnih izvora o knjižničarstvu.