Ciljevi centra

CILJEVI STALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA U RH
Razvoj organiziranoga stalnog stručnog usavršavanja u Republici Hrvatskoj.

Trajno praćenje potreba za stalnim stručnim usavršavanjem.
Razvoj interdisciplinarnog usavršavanja.
Potpora informatičkom opismenjavanju knjižničara.
Razvoj i izvedba sustavnih i sveobuhvatnih programa stalnog stručnog usavršavanja knjižničara zaposlenih u svim tipovima knjižnica.
Usvajanje novih znanja i vještina.
Predavanja Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara namijenjena su knjižničarima i informacijskim stručnjacima, kao i knjižničnom pomoćnom osoblju, a u cilju stalnog stručnog usavršavanja.

Centar nastoji svojim polaznicima osigurati pohađanje predavanja najznačajnijih domaćih i stranih predavača iz područja knjižničarstva i informacijskih znanosti.