Objavljen portal “Knjižničarska zvanja u Republici Hrvatskoj” i započelo prikupljanje podataka o knjižničarskim zvanjima

Objavljeno: 27. ožujka 2023.

Započelo je sustavno prikupljanje podataka o knjižničarskim zvanjima u Republici Hrvatskoj te je objavljen portal za javnost. Na njemu se nalaze informacije o polaganju stručnih ispita i napredovanju u viša stručna zvanja u knjižničarstvu. Osim toga, značajan segment portala predstavlja i tražilica knjižničarskih zvanja putem koje će biti moguće saznati ukupan broj knjižničara s određenim knjižničarskim zvanjem i stručnom spremom u odabranoj vrsti knjižnice prema mjestu i županiji poslodavca u definiranom vremenskom intervalu. Važno je napomenuti da se podaci o knjižničarskim zvanjima kontinuirano nadopunjuju i da trenutačno ne odražavaju stvarno stanje.

Projekt Knjižničarska zvanja u Republici Hrvatskoj započeo je 2022. godine i sufinanciran je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu. Cilj je na jednome mjestu obuhvatiti podatke i procese vezane uz stjecanja knjižničarskih zvanja svih knjižničara u Republici Hrvatskoj – od ulaska u struku i polaganja stručnog ispita do napredovanja u viša stručna zvanja u skladu s kriterijima propisanim Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021).

Uspostavom infrastrukture koja podržava čitav proces stjecanja knjižničarskih zvanja te strukturiranog upisnika omogućit će se cjelovit uvid u trendove obrazovanja i stjecanja stručnih knjižničarskih zvanja te upravljanje podatcima o knjižničarskim zvanjima na razini Republike Hrvatske. Projekt je usmjeren svim dionicima u okviru organizacije i provedbe stručnih ispita te napredovanja u knjižničarskoj struci te cjelokupnoj knjižničarskoj zajednici u Republici Hrvatskoj.