Popis predavača Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara

 

Iva Adžaga Ašperger, knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe.
E-pošta: iadzagaasperger@nsk.hr

 

Gabriela Aleksić, dipl. ing. grafičke tehnologije, konzervatorica-restauratorica te koordinatorica procesa Opremanje i uvez građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.24. Zaštita knjižnične građe u izvanrednim okolnostima te e-tečaj II.23. Osnove preventivne zaštite.
E-pošta: galeksic@nsk.hr

 

Željka Aleksić, prof., knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica baze podataka u Znanstvenoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.9. Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.
E-pošta: zeljka.aleksic@zkzd.hr

 

Jasenka Alić-Tadić, prof., knjižničarka zaposlena u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.4. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje.
E-pošta: jasenka.alic-tadic@gkri.hr

 

Edita Bačić, dipl. iur., knjižničarska savjetnica, voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.3. Javno zagovaranje I. i I.4. Javno zagovaranje II.
E-pošta: edita@pravst.hr

 

Jelena Balog Vojak, prof., muzejska savjetnica dokumentaristica, zaposlena u Hrvatskom povijesnom muzeju. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: j.balog@hismus.hr

 

Frida Bišćan, prof., knjižničarska savjetnica u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike i V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici, webinar V.5. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške te tečaj i webinar II.16./II.17 Razvijanje kritičkog mišljenja kod djece pomoću biblioterapijskog pristupa (temeljenog na tradicionalnim pričama).
E-pošta: frida.biscan@gmail.com

 

Maja Bodiš, viša knjižničaraka, stručna suradnica za opremanje i izgradnju u Matičnoj i razvojnoj služni Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar III.2. Revizija i otpis u knjižnicama koje se koriste knjižničnim programom Zaki.
E-pošta: maja.bodis@kgz.hr

 

Dajana Brunac, prof., dječja knjižničarka u Gradskoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.13. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.
E-pošta: dajana@gkzd.hr

 

Željka Butorac, prof., logopedinja. Stručna suradnica savjetnica u O.Š. Marina Držića u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.
E-pošta: zeljka.butorac@gmail.com

 

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.4. MARC 21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina.
E-pošta: tbuzina@nsk.hr

 

Ljiljana Črnjar, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.19. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica te webinar II.20. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica.
E-pošta: ljiljana.crnjar@gkri.hr   

 

Kristina Čunović, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica Županijske matične službe u Gradskoj knjižnici „I. G. Kovačić“ u Karlovcu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.10. Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama te webinar II.11. Razvijanje knjižničnih usluga za poticanje rane i obiteljske pismenosti.
E-pošta: kristina@gkka.hr

 

Suzana Dimovski, viša knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica predmetnih odrednica za prirodne i primijenjene znanosti u Odjelu obrade, Normativni nadzor i sadržajna obrada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.3. Format MARC21 za pregledne zapise predmetnih odrednica i IV.5. Sadržajna obrada knjižnične građe te webinar IV.2. Načela izgradnje predmetnog sustava
E-pošta: sdimovski@nsk.hr

 

Mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične i razvojne službe i pomoćnica ravnateljice Knjižnica grada Zagreba za razvoj struke. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.2. Odnosi s javnošću u knjižnicama te webinar II.1. Krizno komuniciranje u knjižnicama.
E-pošta: ivancica.dukec@kgz.hr

 

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka, zaposlena kao katalogizatorica u Odjelu obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i e-tečaj IV.11. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: identifikacija i opis agenata.
E-pošta: eekinovic@nsk.hr

 

Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.18. Posebni programi poticanja čitanja: biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom za osobe s problemima čitanja i osobe treće životne i V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici dobi te webinar V.5. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške.
E-pošta: dgabriel@nsk.hr

 

Dr. sc. Irena Galić Bešker, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke rukopisa i starih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.9. Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: igalicbesker@nsk.hr

 

Ida Gašpar, mag. bibliotekarstva, viša knjižničarka u Dječjem odjelu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  II.3. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.
E-pošta: ida@knjiznica-koprivnica.hr

 

Mr. sc. Danijela Getliher, knjižničarska savjetnica, koordinatorica ISSN ureda za Hrvatsku i Hrvatskog ureda za ISBN, ISMN i DOI u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.12 Serijske publikacije i druga neomeđena građa te webinare IV.1. Identifikatori i identifikacijski sustavi: međunarodni identifikatori knjižnične građe u NSK i VII.2. Članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI.
E-pošta: dgetliher@nsk.hr

 

Ivana Gržina, viša kustosica, zaposlena u Strossmayerovoj galeriji starih majstora – HAZU. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: igrzina@hazu.hr

 

Adrijana Hadžić, magistra socijalnog rada, SiriusCentar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IX.6. Od sagorijevanja do ravnoteže – radionica za prevenciju burnouta te webinar IX.5. Mentalno zdravlje na radnom mjestu.
E-pošta: adrijana.hadzic@gmail.com

 

Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, izv. prof. na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VI.2. Knjižnice i otvoreni pristup znanstvenim informacijama te VII.3. Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa.
E-pošta: ihgrgic@ffzg.hr

 

Vesna Hodak, prof., knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Obrada omeđene građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.8. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe i IV.4. MARC21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina.
E-pošta: vhodak@nsk.hr

 

Karolina Holub, prof., knjižničarska savjetnica, koordinatorica Centra za razvoj hrvatske digitalne knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.6. Arhiviranje weba: identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu  weba te webinare II.7. Arhiviranje weba : identifikacija, odabir, obrada i arhiviranje u Hrvatskom arhivu weba i III.6. Digitalna glazbena građa u knjižnici – kako do nje i kako s njom.
E-pošta: kholub@nsk.hr

 

Dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.1. Vrijednosti knjižničarske profesije.
E-pošta: aleksandra.horvat@zg.t-com.hr

 

Dr. sc. Tamara Horvat Klemen, viša savjetnica specijalistica u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva Republike Hrvatske. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar II.8. Digitalna pristupačnost u knjižnicama i e-tečaj III.7. Službene publikacije Republike Hrvatske i njihovo pretraživanje.
E-pošta: tamara.horvat@rdd.hr

 

Jagoda Ille, prof., viša knjižničarka, zaposlena u Knjižnicama grada Zagreba. Od 2015. koordinatorica projekta Pitajte knjižničare. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar IX.4. Upotreba aplikacije za videokonferencije na primjeru platforme Zoom.
E-pošta: jagoda.ille@kgz.hr

 

Suzana Jurić, prof. kroatistike i južnoslavenskih filologija, prof. savjetnica za hrvatski jezik u OŠ Rovišće. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.5. Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem.
E-pošta: suzana.k.juric@gmail.com

 

Matilda Justinić, dipl. ing. matematike i knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.2. Digitalizacija starih novina i V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici.
E-pošta: mjustinic@nsk.hr

 

Anita Katulić, viša knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica predmetnih odrednica za društvene i humanističke znanosti u Odjelu obrade, Normativni nadzor i sadržajna obrada u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.11. Zaštita osobnih podataka u knjižnicama te webinare I.12. Načela i praksa zaštite osobnih podataka u knjižnicama i IV.2. Načela izgradnje predmetnog sustava.
E-pošta: akatulic@nsk.hr

 

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica, pomoćnica glavne ravnateljice za djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe te VIII.2. Digitalizacija starih novina.
E-pošta: sklarin@nsk.hr

 

Ana Knežević Cerovski, prof., viša knjižničarka, na odjelu Normativni nadzor i sadržajna obrada, redaktorica normativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: acerovski@nsk.hr

 

Dr. sc. Alica Kolarić, poslijedoktorandica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.7. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.
E-pošta: alica.kolaric@gkri.hr

 

Dragana Koljenik, knjižničarka u Odsjeku Marketing i komunikacije, urednica Portala i društvenih mreža Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IX.2. Design thinking za knjižnice.
E-pošta: dkoljenik@nsk.hr

 

Sanja Kosić, viša knjižničarka, voditeljica Odjela izgradnje i obrade fondova Sveučilišne knjižnice Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.3. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama.
E-pošta: skosic@svkri.hr

 

Keti Krpan, dipl. pedagoginja i viša knjižničarka, koordinatorica Knjižnice Selčina, Knjižnice grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj i webinar II.16./II.17. Razvijanje kritičkog mišljenja kod djece pomoću biblioterapijskog pristupa (temeljenog na tradicionalnim pričama).
E-pošta: keti.krpan@kgz.hr

 

Dr. sc. Marina Krpan Smiljanec, knjižničarska savjetnica, pročelnica Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar III.8. Kako? Za koga? Što? i Zašto? sačuvati knjižničnu baštinu.
E-pošta: mkrpansmiljanec@nsk.hr

 

Dr. sc. Dragica Krstić, konzervatorica savjetnica u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.22. Izazovi posudbe i izlaganja baštinske građe s gledišta zaštite i tečaj II.24. Zaštita knjižnične građe u izvanrednim okolnostima.
E-pošta: drkrstic@nsk.hr

 

Maja Krulić Gačan, prof., viša knjižničarka, zaposlena kao informatorica na Odjelu za odrasle u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.3. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.
E-pošta: maja@knjiznica-koprivnica.hr

 

Velimir Kukulj, elektronički nakladnik. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu.
E-pošta: 32bita@32bita.hr

 

Vesna Kurilić, mag. bibl., mag. hist. art. u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.4. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje.
E-pošta: vesnakurilic@gmail.com

 

Sanja Lapiš, knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe.
E-pošta: slapis@nsk.hr

 

Jelena Lešaja, knjižničarka, voditeljica odjela posudbe Hrvatske knjižnice za slijepe . U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.7. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.
E-pošta: jelena.lesaja@hkzasl.hr, jlesaja@gmail.com

 

Petar Lukačić, prof., viši knjižničar, voditelj Odjela za odrasle u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.3. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.
E-pošta: petar@knjiznica-koprivnica.hr

 

Dr. sc. Bojan Macan, knjižničarski savjetnik, voditelj Centra za znanstvene informacije i Odjela Knjižnica Instituta Ruđer Bošković. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.7. Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija, V.8. Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova, V.9. Bibliometrijske usluge knjižnica 2 – metrički pokazatelji o časopisima, te V.12. Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google Znalcu i njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegovog rada.
E-pošta: bmacan@irb.hr

 

Janja Maras, viša knjižničarka, stručna suradnica za marketing, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Matične i razvojne službe Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.2. Odnosi s javnošću u knjižnicama te webinar II.1. Krizno komuniciranje u knjižnicama.
E-pošta: janja.maras@kgz.hr

 

Lucija Martinić, knjižničarka u Hrvatskom uredu za DOI u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar VII.2. Članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI.
E-pošta: martinic@nsk.hr

 

Dina Mašina Delija, viša knjižničarka, zaposlena u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.5. Knjižnica i društveni mediji (Facebook, Instagram, Twitter – kako stvoriti virtualnu mrežu prijatelja).

E-pošta: dinam@hazu.hr

 

Dr. sc. Tatjana Mihalić, knjižničarska je savjetnica i voditeljica Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar III.6. Digitalna glazbena građa u knjižnici – kako do nje i kako s njom.
E-pošta: tmihalic@nsk.hr

 

Dr. sc. Mira Miletić Drder, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke zemljovida i atlasa u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: mmiletic-drder@nsk.hr

 

Mirjana Milinović, prof., knjižničarka, zaposlena kao školska knjižničarka u OŠ Rovišće. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.5. Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem.
E-pošta: mmilino44@gmail.com

 

Goranka Mitrović, dipl. ing, knjižničarska savjetnica za visokoškolske knjižnice na razini sveučilišne matične knjižnice u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.2. Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa i webinar V.3. Bibliometrijske analize i vrednovanje znanstvene produktivnosti znanstvenika hrvatske znanstvene zajednice: parametri koji se prikazuju u potvrdama i izvori iz kojih se povlače isti.
E-pošta: gmitrovic@nsk.hr

 

Dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica, voditeljica Posudbenog odjela u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  III.3. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama.
E-pošta: svjetlana.mokris@gmail.com

 

Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela Korisničke službe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve 1.5. Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno? te VI.5. Knjižnica i društveni mediji (Facebook, Instagram, Twitter – kako stvoriti virtualnu mrežu prijatelja) te webinar I.6. Mentoriranje i praksa – izazovi i rješenja.
E-pošta: dmucnjak@ffzg.hr

 

Dolores Mumelaš, dipl. knjižničarka u Odjelu korisničke službe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži e-tečaj III.7. Službene publikacije Republike Hrvatske i njihovo pretraživanje.
E-pošta: dmumelas@nsk.hr

 

Danijela Petrić, knjižničarska suradnica, voditeljica dječjeg odjela u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.10. Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama te webinar II.11. Razvijanje knjižničnih usluga za poticanje rane i obiteljske pismenosti.
E-pošta: danijela@knjiznica-koprivnica.hr, dnjlptrc@gmail.com

 

Renata Petrušić, prof., viša knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.8. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe i VIII.2. Digitalizacija starih novina te webinare I.9. Autorsko pravo i uporaba autorskih djela u digitalnom okruženju, I.10. Autorsko pravo i društveni mediji u knjižnicama i III.6. Digitalna glazbena građa u knjižnici – kako do nje i kako s njom.
E-pošta: rpetrusic@nsk.hr  

 

Mr. sc. Sonja Pigac, knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Obrade neomeđene građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.8. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe IV.12. Serijske publikacije i druga neomeđena građa te IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: spigac@nsk.hr

 

Dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica, zaposlena kao savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici te webinare V.1. Metodologija anketnog istraživanja, V.5. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške i V.10. Osnove deskriptivne statistike za knjižničare s praktičnom primjenom u MS Excelu.
E-pošta: apikic@nsk.hr

 

Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.3. Javno zagovaranje I, I.4. Javno zagovaranje II i IX.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva te webinar II.9. IFLA-in alat za neutralnost interneta za knjižničare i knjižničarske udruge.
E-pošta: dpsenica1@gmail.com

 

Ingeborg Rudomino, knjižničarska savjetnica u Odjelu obrade omeđene građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.6. Arhiviranje weba: identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu  weba te webinar II.7. Arhiviranje weba : identifikacija, odabir, obrada i arhiviranje u Hrvatskom arhivu weba.
E-pošta: irudomino@nsk.hr

 

Dr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.18. Posebni programi poticanja čitanja: biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom za osobe s problemima čitanja i osobe treće životne dobi.
E-pošta: lili.sabljak@gmail.com

 

Jelena Sekulić, dipl. pravnica, viša upravna savjetnica za autorsko pravo i srodna prava u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.8. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe.
E-pošta: jsekulic@dziv.hr

 

Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica, katalogizatorica elektroničke i vizualne građe u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: vikica.semenski@kgz.hr

 

Đuro Singer, knjižničar na Odjelu Zaštita i pohrana u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.22. Izazovi posudbe i izlaganja baštinske građe s gledišta zaštite.
E-pošta: djsinger@nsk.hr

 

Dr. sc. Jadranka Stojanovski, viša knjižničarka, suradnica u Centru za znanstvene informacije Instituta „Ruđer Bošković“ te izv. prof. na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.4. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice te VI.8. Otvorena znanost i uloga knjižnica.
E-pošta: jadranka.stojanovski@irb.hr

 

Mr. sc. Alka Stropnik, knjižničarska savjetnica, stručna suradnica za školske knjižnice u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.13. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama, II.15. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima te webinar III.3. Revizija i otpis u školskim knjižnicama.
E-pošta: alka.stropnik@kgz.hr

 

Ana Sudarević, prof., knjižničarka u Osnovnoj školi Dubovac u Karlovcu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.15. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima te webinare VI.6. Struktura i sadržaj mrežnih stranica – smjernice i preporuke za školske knjižnice i dječje odjele narodnih knjižnica i II.12. Flippity – učenje kao igra: mrežni alat za oblikovanje igara.
E-pošta: ana.sudarevic@yahoo.ca

 

Iva Sudec Andreis, viša kustosica Galerije Klovićevi dvori. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.22. Izazovi posudbe i izlaganja baštinske građe s gledišta zaštite.
E-pošta: iva.sudec@gkd.hr

 

Dr. sc. Marica Šapro-Ficović, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične službe u Dubrovačkim knjižnicama. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.7. Kvalitativne metode u istraživanju knjižnica i korisnika: primjeri usmene povijesti za prikupljanje podataka i utemeljene teorije za analizu.
E-pošta: msapro@dkd.hr

 

Silvana Šehić, knjižničarka u Hrvatskom uredu za DOI u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar VII.2. Članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI.
E-pošta: ssehic@nsk.hr

 

Marija Šimunović, viša knjižničarka, zaposlena u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao koordinatorica Europskog dokumentacijskog centra. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.1. Izvori podataka Europske unije te webinar X.3. Canva – internetski alat za grafički dizajn.
E-pošta: msimunov4@efzg.hr

 

Ana Škvarić, prof., viša knjižničarka, zaposlena na Odjelu nabave građe u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  II.3. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.
E-pošta: ana@knjiznica-koprivnica.hr

 

Dr.sc. Tamara Štefanac, viša arhivistica i kustosica, radi kao arhivistica u Odjelu zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži predavanje II.25. Kibernetička sigurnost u poslovanju baštinskih ustanova.
E-pošta: tstefanac@nsk.hr

 

Annemari Štimac, viša knjižničarka, zaposlena u Knjižnici Vladimira Nazora (Knjižnice grada Zagreba) u informativno-posudbenom odjelu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.8. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe te webinar I.10. Autorsko pravo i društveni mediji u knjižnicama.
E-pošta: annemari.stimac@kgz.hr  

 

Vjeruška Štivić, knjižničarka, ravnateljica Narodne knjižnice “Petar Preradović” u Bjelovaru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.7. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.
E-pošta: vjeruska.stivic@knjiznica-bjelovar.hr, vjeruska07@gmail.com

 

Andrea Šušnjar, prof., viša knjižničarka u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: andrea.susnjar@kgz.hr

 

Aleksandra Šutalo, dipl. novinarka i dipl. bibliotekarka. Ravnateljica Gradske knjižnice Požega od 2013. godine. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži predavanje II.26. Vizualni identitet knjižnice ili kako učiniti knjižnicu prepoznatljivom.
E-pošta: ravnatelj@gkpz.hr

 

Saša Tkalec, konzultant-specijalist u području sigurnosno-baštinskog kompleksa, sa stručnim fokusom na procjenu socijalnih/antropogenih, tehničkih i prirodnih rizika za kulturnu građu i zajednice te uspostavljanje i unapređenje sustava zaštite građe u kriznim uvjetima. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.21. Procjena rizika od katastrofa za knjižničnu građu.
E-mail: stkalec@yahoo.com

 

Mr. sc. Ivo Tokić, MBA, viši knjižničar, koordinator Informacijskog centra u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar V.6. Pokazatelji kvalitete i uspješnost knjižnica: koje odabrati?.
E-pošta: itokic@nsk.hr

 

Dr. sc. Ksenija Tokić, znanstvena suradnica, voditeljica knjižnice Instituta za turizam. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.6. Knjižnice i turizam.
E-pošta: Ksenija.Tokic@iztzg.hr

 

Dr. sc. Marijana Tomić, izv. prof. na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: mtomic@unizd.hr

 

Senka Tomljanović, prof., viša knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.3. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama.
E-pošta: stomljan@svkri.hr

 

Ivana Vinko, knjižničarka u Hrvatskoj knjižnici za slijepe. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.7. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.
E-pošta: ivana.vinko@hkzasl.hr

 

Dr. sc. Radovan Vrana, redoviti profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.4. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice, VI.4. Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta, VI.3. Digitalni repozitoriji te webinar III.5. Uspostava digitalne zbirke na temelju softverskog rješenja otvorenog koda.
E-pošta: rvrana@ffzg.hr

 

Ljiljana Vugrinec, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.19. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica te webinar II.20. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica.
E-pošta: ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr

 

Dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka, stručna suradnica za normizaciju u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima i e-tečaj IV.11. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: identifikacija i opis agenata.
E-pošta: avukadin@nsk.hr

 

Dr.sc. Marin Vuković, izvanredni profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži predavanje II.25. Kibernetička sigurnost u poslovanju baštinskih ustanova.
E-pošta: marin.vukovic@fer.hr

 

Dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u trajnom zvanju u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: willer.mirna@gmail.com

 

Karolina Zlatar Radigović, knjižničarka, ravnateljica Hrvatske knjižnice za slijepe. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar II.7. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.
E-pošta: ravnateljica@hkzasl.hr

 

Dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof. na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima.
E-pošta: gzlodi@ffzg.hr

 

Mira Zovko, viša stručna savjetnica za školske knjižnice u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.
E-pošta: mira.zovko@mzos.hr

 

Žozefina Žentil-Barić, prof., knjižničarka u Gradskoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.7. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.
E-pošta: zozefina@gkzd.hr

 

Dr. sc. Daniela Živković, red. prof. u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.2. Zaštita prava autora i korisnika i VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu.
E-pošta: daniela.zivkovic1@zg.htnet.hr