Popis predavača

POPIS PREDAVAČA CENTRA ZA STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA

 

Željka Aleksić, prof., diplomirana knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica baze podataka u Znanstvenoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.13.Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: zeljka.aleksic@zkzd.hr

 

Jasenka Alić-Tadić, prof., diplomirana knjižničarka, zaposlena u Gradskoj knjižnici Rijeka. 

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.7. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje.

E-pošta: jasenka.alic-tadic@gkri.hr

 

Lucija Ašler, viša restauratorica-konzervatorica na Odjelu zaštite i pohrane u Nacionalnoj i sveučilšnoj knjižnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj

II.IV. Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe.

E-pošta: lasler@nsk.hr

 

Edita Bačić, dipl. iur., knjižničarska savjetnica, voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.3. Javno zagovaranje I. i I.4. Javno zagovaranje II.

E-pošta: edita@pravst.hr

 

Dr. sc. Željka Bagarić, docentica informacijsko-komunikacijskih znanosti na Sveučilištu Sjever. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.19. Uspostavljanje suradnje narodnih knjižnica i lokalnih kaznionica – kako do vlastite dobre prakse?

E-pošta: zeljka.bagaric@gmail.com

 

Dr. sc. Ana Barbarić, izv. profesorica, predstojnica Katedre za bibliotekarstvo, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.1. Suvremena teorijska ishodišta bibliografske organizacije.

E-pošta: abarbari@ffzg.hr

 

Frida Bišćan, prof., knjižničarska savjetnica, radi u Zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici kao savjetnica za školske knjižnice. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.

E-pošta: fbiscan@nsk.hr

 

Dajana Brunac, prof., dipl. knjižničarka, dječja knjižničarka u Gradskoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.12. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.

E-pošta: dajana@gkzd.hr

 

Mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvincenti, viša knjižničarka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.3. Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama.

E-pošta: l.bucevic.sanvincenti@kgz.hr

 

Željka Butorac, prof., logopedinja. Stručna suradnica savjetnica u O.Š. Marina Držića u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve  II.10. Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje. II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.

E-pošta: zeljka.butorac@gmail.com

 

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.4. MARC 21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina te IV.15. Zbirni opis knjižnične građe.

E-pošta: tbuzina@nsk.hr

 

Hela Čičko, prof., knjižničarska savjetnica, koordinatorica Odjela za djecu i mladež u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.13. Poticanje čitanja kod djece i mladeži i II.16. Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici.

E-pošta: h.cicko@kgz.hr

 

Ljiljana Črnjar, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica.

E-pošta: ljiljanac@gkri.hr

 

Kristina Čunović, prof., viša knjižničarka, voditeljica programa „Bebe u knjižnici“ u Gradskoj knjižnici „I.G. Kovačić“ Karlovac. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.15. Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama.

E-pošta: kristina@gkka.hr

 

Suzana Dimovski, viša knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica predmetnih odrednica za prirodne i primijenjene znanosti u Odjelu obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.9. Format MARC21 za pregledne zapise predmetnih odrednica.

 

Natalija Dragoja, dipl. knjižničarka u Odjelu za djecu i mladež Gradske knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.16. Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici.

E-pošta: natalija.dragoja@kgz.hr

 

Mr. sc. Dubravka Dujmović, viša knjižničarka, voditeljica Službe za istraživanje i razvoj u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama.

E-pošta: dubravka@svkst.hr

 

Sanja Frajtag, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.8. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.

E-pošta: cl.blind@zg.t-com.hr; sanjafrajtag@gmail.com

 

Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.10. Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje i II.11. Knjižnični programi i posebni programi poticanja čitanja za osobe treće životne dobi, osobe smještene u domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama te penalnim ustanovama.

E-pošta: dgabriel@nsk.hr

 

Dr. sc. Irena Galić Bešker, viša knjižničarka u Zbirci rukopisa i starih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.13. Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: igalicbesker@nsk.hr

 

Mr. sc. Danijela Getliher, viša knjižničarka, koordinatorica procesa Izrada identifikatora u Odjelu bibliografsko središte, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.5 Serijske publikacije i druga neomeđena građa.

E-pošta: dgetliher@nsk.hr

 

Dr. sc. Vesna Golubović, knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela nabave i izgradnje zbirki u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.2. Međuknjižnična posudba.

E-pošta: vgolubovic@nsk.hr

 

Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, docentica na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VI.2. Knjižnice i otvoreni pristup znanstvenim informacijama te VII.3. Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa.

E-pošta: ihgrgic@ff.zg

 

Vesna Hodak, prof., knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Obrada omeđene građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.3. UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina, IV.4. MARC21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina te IV.12. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe

E-pošta: vhodak@nsk.hr

 

Karolina Holub, prof., knjižničarska savjetnica u Zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.6. Arhiviranje weba: identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu  weba.

E-pošta: kholub@nsk.hr

 

Prof. dr. sc. Aleksandra Horvat. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.1. Vrijednosti knjižničarske profesije.

E-pošta: aleksandra.horvat@zg.t-com.hr

 

Dr. sc. Tamara Horvat Klemen, voditeljica Odjela za prikupljanje dokumenata i podataka u Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.8. Pravo na pristup informacijama i e-demokracija.

E-pošta: thorvat@digured.hr

 

Jagoda Ille, prof., viša knjižničarka, zaposlena u Knjižnicama grada Zagreba. Od 2015. koordinatorica projekta Pitajte knjižničare. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.3. E-izvori: odabir, vrednovanje i korištenje.

E-pošta: jagoda.ille@kgz.hr

 

Lidija Jurić-Vukadin, prof., viša knjižničarka, redaktor za stručnu klasifikaciju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.8. UDK u praksi – složene oznake.

E-pošta: ljuric@nsk.hr

 

Matilda Justinić, dipl. ing. matematike i dipl. knjižničarka u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.2. Digitalizacija starih novina.

E-pošta: mjustinic@nsk.hr

 

Prof. dr. sc. Željka Kamenov,  predstojnica Katedre za socijalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IX.1. Prezentacijske vještine i IX.2. Komunikacijske vještine.

E-pošta: zkamenov@ffzg.hr

 

Hrvoje Katić, IT stručnjak u Udruzi slijepih Zagreb. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.9. Pristup informacijama i komunikaciji u knjižnicama za osobe oštećena vida – upotreba besplatnog čitača zaslona NVDA.

E-pošta: hrvoje.katic@gmail.com

 

Dr. sc. Tinka Katić, knjižničarska savjetnica, pročelnica Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.6. Upravljanje tiskanom baštinom. Programi preventivne zaštite baštinskih zbirki i  IV.2. Osnove kodikologije za knjižničare.

E-pošta: tkatic@nsk.hr

 

Anita Katulić, dipl. knjižničarka u Odjelu normativnog nadzora u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.8. Zaštita osobnih podataka u knjižnicama.

E-pošta: akatulic@nsk.hr

 

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Centra za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VIII.2. Digitalizacija starih novina te VIII.3. Virtualne izložbe digitalizirane građe.

E-pošta: sklarin@nsk.hr

 

Alica Kolarić, prof., dipl. knjižničarka u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.12. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.

E-pošta: alica.kolaric@gkri.hr

 

Sanja Kosić, diplomirana knjižničarka, voditeljica Odjela izgradnje i obrade fondova Sveučilišne knjižnice Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama.

E-pošta: skosic@svkri.hr

 

Velimir Kukulj, elektronički nakladnik. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu. .

E-pošta: 32bita@32bita.hr

 

Vesna Kurilić, mag. bibl., mag. hist. art. u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.7. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje.

E-pošta: vesnakurilic@gmail.com

 

Jelena Lešaja, dipl. knjižničarka, ravnateljica Hrvatske knjižnice za slijepe. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.8. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.

E-pošta: jelena.lesaja@hkzasl.hr; jlesaja@gmail.com

 

Mr. sc. Jadranka Lisek, knjiž. savjetnica, voditeljica Središnje knjižnice Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj 1.5. Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno?

E-pošta: jadranka.lisek@fer.hr

 

Filip Lončar, inženjer informacijskih tehnologija. Od 2012. radi u Odjelu informacijskih tehnologija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici kao stručni savjetnik zadužen za izradu i održavanje internih web stranica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.3. Virtualne izložbe digitalizirane građe.

E-pošta: floncar@nsk.hr

 

Dr. sc. Bojan Macan, viši knjižničar, voditelj Centra za znanstvene informacije i Odjela Knjižnica Instituta Ruđer Bošković. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve: I.6. Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija, V.8. Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova, V.9. Bibliometrijske usluge knjižnica 2 – metrički pokazatelji o časopisima, te V.12. Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google  Znalcu i njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegovog rada.

E-pošta: bmacan@irb.hr

 

Dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica za knjižnično-informacijski sustav u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VI.6. Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu, VI.7 Semantički web.

E-pošta: dmachala@nsk.hr

 

Dr. sc. Lobel Machala, knjižničarski savjetnik, koordinator procesa Izrada nacionalnih bibliografija u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VII.2. Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu.

E-pošta: lmachala@nsk.hr

 

Dr. sc. Zagorka Majstorović, knjižničarska savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama.

E-pošta: zmajstorovic@nsk.hr

 

Anita Marin, viša knjižničarka. Od 2003. radi u Odsjeku za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.3. Virtualne izložbe digitalizirane građe.

E-pošta: amarin@nsk.hr

 

Mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica za nabavu e-izvora u Odjelu nabave i izgradnje zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.1. Specijalne knjižnice.

E-pošta: amartek@nsk.hr

 

Branimir Matijačić, stručni prvostupnik, inženjer multimedijskog računarstva. Od lipnja 2016. radi u Odjelu informacijskih tehnologija Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao specijalist – programer za web.

E-pošta: bmatijacic@nsk.hr

 

Dr. sc. Marina Mihalić, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.3. Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih i V.6. Međunarodne norme: ISO 2789 za knjižničnu statistiku i ISO 11620 za pokazatelje uspješnosti. Međunarodni okviri za prikupljanje, mjerenje i odlučivanje u knjižnicama.

E-pošta: mmihalic51@gmail.com

 

Antonia Mikac, informatička edukatorica u Udruzi slijepih Zagreb. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.9. Pristup informacijama i komunikaciji u knjižnicama za osobe oštećena vida – upotreba besplatnog čitača zaslona NVDA.

E-pošta: antoniam8@gmail.com

 

Dr. sc. Mira Miletić Drder, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke zemljovida i atlasa u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.6.Kartografske zbirke.

E-pošta: mmiletic-drder@nsk.hr

 

Goranka Mitrović, dipl. ing, viša knjižničarka u Informacijskom centru u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.2. Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa.

E-pošta: gmitrovic@nsk.hr

 

Dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica, voditeljica Posudbenog odjela u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama.

E-pošta: svjetlana.mokris@gmail.com

 

Dorja Mučnjak, viša knjižničarka, informacijska stručnjakinja u Informacijskoj službi u Knjižnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.5. Knjižnice i društveni mediji (Facebook – kako stvoriti virtualnu mrežu prijatelja) 1.5. Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno?

E.pošta: dmucnjak@ffzg.hr

 

Tomislav Negulić, ing., suradnik za edukacijske tehnologije u CARNet-u, u Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.1. Izrada mrežnih stranica CMS sustavom WordPress.

E-pošta: tomislav.negulic@gmail.com

 

Mr. sc. Nenad Nikolić, viši stručni savjetnik u Hrvatskom zavodu za norme. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.5. Norme za knjižničare, informacijske i dokumentacijske stručnjake.

E-pošta: nenad.nikolic@hzn.hr

 

Martina Pavec, dipl. ing., konzervatorica restauratorica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.5. Konzervatorsko-restauratorski postupci na starim uvezima.

 

Renata Pekorari, prof., voditeljica Odjela za promotivnu djelatnost, izobrazbu i rad s korisnicima u Digitalnom informacijsko-dokumentacijskom uredu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.8. Pravo na pristup informacijama i e-demokracija.

E-pošta: pekorari@digured.hr

 

Mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Čitaonica (znanstvene i specijalističke informacije) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.4. Službeni informacijski izvori – digitalne zbirkeVI.9. Službeni informacijski izvori Republike Hrvatske i Europske unije.

E-pošta: bkotur@nsk.hr

 

Danijela Petrić, knjižničarka, informatorica u dječjem odjelu u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.15. Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama.

E-pošta: danijela@knjiznica-koprivnica.hr; dnjlptrc@gmail.com

 

Renata Petrušić, prof., viša knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe te VIII.2. Digitalizacija starih novina.

E-pošta: rpetrusic@nsk.hr

 

Mr. sc. Sonja Pigac, viša knjižničarka, koordinatorica procesa Obrade neomeđene građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.5. Serijske publikacije i druga neomeđena građa, IV.12. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe.

E-pošta: spigacljubi@nsk.hr

 

Dr. sc. Aleksandra Pikić, knjižničarska savjetnica, zaposlena kao savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.1. Metodologija anketnog istraživanja.

E-pošta: apikic@nsk.hr

 

Mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Informacijski centar u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.4. Službeni informacijski izvori – digitalne zbirkeVI.9. Službeni informacijski izvori Republike Hrvatske i Europske unije.

E-pošta: ipilas@nsk.hr

 

Diana Polanski, prof., viša knjižničarka, voditeljica Odjela za katalogizaciju u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj

IV.3. UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina.

E-pošta: diana.polanski@kgz.hr

 

Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica u odjelu Bibliografsko središte u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.3. Javno zagovaranje I, I.4. Javno zagovaranje II i II.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva.

E-pošta: dpsenica1@gmail.com

 

Ingeborg Rudomino, viša knjižničarka u Odjelu obrade omeđene građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.6. Arhiviranje weba: identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu  weba.

E-pošta: irudomino@nsk.hr

 

Mr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.11. Knjižnični programi i posebni programi poticanja čitanja za osobe treće životne dobi, osobe smještene u domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama te penalnim ustanovama.

E-pošta:

 

Jelena Sekulić, dipl. pravnica, viša upravna savjetnica za autorsko pravo i srodna prava u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe.

E-pošta: jsekulic@dziv.hr

 

Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica, katalogizatorica elektroničke i vizualne građe u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.14.Katalogizacija zvučne građe glazbenog sadržaja, vizualne i elektroničke građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: vikica.semenski@kgz.hr

 

Andreja Silić-Švonja, dipl. knjižničarka., voditeljica projekta AccessITPlus u Službi za koordinaciju programa i usluga i odnose s javnošću u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.1. Edukacija o digitalizaciji za male baštinske institucije i o suradnji s Europeanom.

E-pošta: andreja.silic-svonja@gkri.hr

 

Dr. sc. Jadranka Stojanovski, viša knjižničarka. Zaposlena u Centru za znanstvene informacije Instituta „Ruđer Bošković“ te docentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, gdje predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.2. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice te VI.13. Otvorena znanost i uloga knjižnica.

E-pošta: jadranka@nippur.irb.hr

 

Mr. sc. Alka Stropnik, viša knjižničarka, stručna suradnica za školske knjižnice u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.12. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama, II.18. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima .

E-pošta: alka.stropnik@kgz.hr

 

Marina Strupar, restauratorica tehničarka na Odjelu zaštite i pohrane u Nacionalnoj i sveučilšnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.IV. Planiranje i upravljanje zaštitom knjižnične građe.

E-pošta: mstrupar@nsk.hr

 

Ana Sudarević, prof., dipl. knjiž. u Osnovnoj školi Dubovac u Karlovcu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.18. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima.

E-pošta: ana.sudarevic@yahoo.ca

 

Dr. sc. Marica Šapro-Ficović, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične službe u Dubrovačkim knjižnicama. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.7. Kvalitativne metode u istraživanju knjižnica i korisnika: primjeri usmene povijesti za prikupljanje podataka i utemeljene teorije za analizu.

E-pošta: msapro@dkd.hr

 

Dr. sc. Vesna Špac, voditeljica knjižnice Veterinarskog fakulteta. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.1. Specijalne knjižnice.

E-pošta: vesna.spac@hrbi.hr

 

Annemari Štimac, dipl. knjižničarka, viša stručna savjetnica za knjižnične poslove u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe.

E-pošta: astimac@dziv.hr

 

Vjeruška Štivić, dipl. knjižničarka, voditeljica Dječjeg odjela u knjižnici „Petar Preradović“ u Bjelovaru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.12. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.

E-pošta: vjeruska.stivic@knjiznica-bjelovar.hr vjeruska07@gmail.com

 

Andrea Šušnjar, prof., dipl. knjižničarka u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.14.Katalogizacija zvučne građe glazbenog sadržaja, vizualne i elektroničke građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: andrea_susnjar@yahoo.com

 

Mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar, ekspert za kvalitetu u INA-Industrija nafte, d.d. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve V.3. Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza  i brainstorming  u praksi, V.10. Što donose izmjene norme ISO 9001 za upravljanje kvalitetom za knjižničare, V.11. Osnove business inteligencea (BI) za knjižničare – izrada intelligence biltena.

E-pošta: ivo.tokic@ina.hr

 

Dr. sc. Marijana Tomić, docentica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  IV.2. Osnove kodikologije za knjižničare.

E-pošta: mtomic@unizd.hr

 

Senka Tomljanović, prof., viša knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u visokoškolskim, znanstvenim i specijalnim knjižnicama.

E-pošta: stomljan@svkri.hr

 

Dr. sc. Radovan Vrana,  izvanredni profesor na Katedri za organizaciju znanja, Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.2. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice, VI.4. Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta, VI.11 Digitalni repozitoriji.

E-pošta: rvrana@ffzg.hr

 

Ljiljana Vugrinec, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica.

E-pošta: ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr

 

Mirjana Vujić, prof., knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.11. Nacionalni Pravilnik i priručnik za izradu i korištenje predmetnih odrednica : predstavljanje.

E-pošta: mirjana.vujic52@gmail.com

 

Dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka u Odjelu obrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Radi na poslovima predmetnog stručnjaka i klasifikatora te redaktora normativne baze predmetnih oznaka. U Cenru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve:  IV.7. Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji i IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „train the trainers“.

E-pošta: avukadin@nsk.hr

 

 

Sara Vukušić, dipl. knjižničar-informator u Središnjem odjelu Gradske knjižnice Rijeka. U Cenru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.1. Edukacija o digitalizaciji za male baštinske institucije i o suradnji s Europeanom.

E-pošta: sara.vukusic@gkri.hr

 

Dr. sc. Mirna Willer, redovita profesorica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Cenru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „train the trainers“.

E-pošta: mwiller@unizd.hr

 

Mira Zovko, viša stručna savjetnica za školske knjižnice u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.

E-pošta: mira.zovko@mzos.hr

 

Žozefina Žentil-Barić, prof, dipl. knjižničarka u Gradskoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.12. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.

E-pošta: zozefina@gkzd.hr

 

Dr. sc. Daniela Živković, izv. profesorica, predstojnica Katedre za knjigu i nakladništvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.2. Zaštita prava autora i korisnika i VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu.

E-pošta: daniela.zivkovic1@zg.htnet.hr

 

Predavači Srca – predavači Srca računalni su stručnjaci, vrsni poznavatelji informacijskih tehnologija koji su u Srcu uspješno završili dodatnu obuku za predavače.