Popis predavača Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara

POPIS PREDAVAČA CENTRA ZA STALNO STRUČNO USAVRŠAVANJE KNJIŽNIČARA

 

Gabriela Aleksić, dipl. ing. grafičke tehnologije, koordinatorica procesa Opremanje i uvez građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.20. Prema otpornijim knjižnicama: spremnost na katastrofe te webinare XI.12. Zaštita knjižnične građe u izvanrednim okolnostima: iskustva i preporuke i XI.13.Osnove preventivne zaštite knjižnične građe.

E-pošta: galeksic@nsk.hr

 

Željka Aleksić, prof., diplomirana knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica baze podataka u Znanstvenoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.13.Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: zeljka.aleksic@zkzd.hr

 

Jasenka Alić-Tadić, prof., diplomirana knjižničarka, zaposlena u Gradskoj knjižnici Rijeka. 

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.7. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje.

E-pošta: jasenka.alic-tadic@gkri.hr

 

Edita Bačić, dipl. iur., knjižničarska savjetnica, voditeljica knjižnice Pravnog fakulteta u Splitu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.3. Javno zagovaranje I. i I.4. Javno zagovaranje II.

E-pošta: edita@pravst.hr

 

Dr. sc. Željka Bagarić, docentica informacijsko-komunikacijskih znanosti na Sveučilištu Sjever. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.19. Uspostavljanje suradnje narodnih knjižnica i lokalnih kaznionica – kako do vlastite dobre prakse?

E-pošta: zeljka.bagaric@gmail.com

 

Jelena Balog Vojak, prof., muzejska savjetnica dokumentaristica, zaposlena u Hrvatskom povijesnom muzeju. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: j.balog@hismus.hr

 

Frida Bišćan, prof., knjižničarska savjetnica za školske knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike i V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici te webinar XI.11. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške.

E-pošta: fbiscan@nsk.hr

 

Maja Bodiš, viša knjižničarka, stručna suradnica za opremanje i izgradnju u Matičnoj i razvojnoj službi Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar XI.19. Revizija i otpis u knjižnicama koje se koriste knjižničnim programom Zaki.

E-pošta: maja.bodis@kgz.hr

 

Dajana Brunac, prof., dipl. knjižničarka, dječja knjižničarka u Gradskoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.12. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.

E-pošta: dajana@gkzd.hr

 

Mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvincenti, viša knjižničarka u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.3. Izgradnja i vođenje zbirki u školskim knjižnicama.

E-pošta: loris.bucevic@gmail.com

 

Željka Butorac, prof., logopedinja. Stručna suradnica savjetnica u O.Š. Marina Držića u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve  II.10. Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje. II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.

E-pošta: zeljka.butorac@gmail.com

 

Tanja Buzina, prof., knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.2. Zbirni opis knjižnične građe i IV.4. MARC 21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina.

E-pošta: tbuzina@nsk.hr

 

Hela Čičko, prof., knjižničarska savjetnica u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.13. Poticanje čitanja kod djece i mladeži i II.16. Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici.

E-pošta: helack.zag@gmail.com

 

Ljiljana Črnjar, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica.

E-pošta: ljiljana.crnjar@gkri.hr

 

Kristina Čunović, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica Županijske matične službe u Gradskoj knjižnici „I. G. Kovačić“ u Karlovcu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.15. Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama te webinar XI.3. Razvijanje knjižničnih usluga za poticanje rane i obiteljske pismenosti.

E-pošta: kristina@gkka.hr

 

Suzana Dimovski, viša knjižničarka, katalogizatorica i redaktorica predmetnih odrednica za prirodne i primijenjene znanosti u Odjelu obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.9. Format MARC21 za pregledne zapise predmetnih odrednica i IV.11. Sadržajna obrada knjižnične građe.

E-pošta: sdimovski@nsk.hr

 

Natalija Dragoja, dipl. knjižničarka u Odjelu za djecu i mladež Gradske knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.16. Taktilna slikovnica u narodnoj i školskoj knjižnici.

E-pošta: natalija.dragoja@kgz.hr

 

Mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične i razvojne službe i pomoćnica ravnateljice Knjižnica grada Zagreba za razvoj struke. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: II.6. Odnosi s javnošću u knjižnicama te webinar XI.18. Krizno komuniciranje u knjižnicama.

E-pošta: ivancica.dukec@kgz.hr

 

Elia Ekinović Micak, prof., viša knjižničarka, zaposlena kao katalogizatorica u Odjelu obrade u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: eekinovic@nsk.hr

 

Sanja Frajtag, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.8. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.

E-pošta: cl.blind@zg.t-com.hr; sanjafrajtag@gmail.com

 

Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica za narodne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.10. Pravo na razvoj pismenosti: građa lagana za čitanje, II.11. Knjižnični programi i posebni programi poticanja čitanja za osobe treće životne dobi, osobe smještene u domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama te penalnim ustanovama i V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici te webinar XI.11. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške.

E-pošta: dgabriel@nsk.hr

 

Dr. sc. Irena Galić Bešker, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke rukopisa i starih knjiga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.8. Bibliografski opis stare omeđene građe: primjena objedinjenog izdanja ISBD-a.

E-pošta: igalicbesker@nsk.hr

 

Ida Gašpar, mag. bibliotekarstva, zaposlena u Dječjem odjelu Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  II.22. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.

E-pošta: ida@knjiznica-koprivnica.hr

 

Mr. sc. Danijela Getliher, viša knjižničarka, koordinatorica procesa Izrada identifikatora u Odjelu bibliografsko središte, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.5 Serijske publikacije i druga neomeđena građa.

E-pošta: dgetliher@nsk.hr

 

Dr. sc. Vesna Golubović, knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela Nabava i izgradnja zbirki u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.2. Međuknjižnična posudba.

E-pošta: vgolubovic@nsk.hr

 

Dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, izvanredni profesor na Katedri za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VI.2. Knjižnice i otvoreni pristup znanstvenim informacijama te VII.3. Uređivanje stručnih i znanstvenih časopisa.

E-pošta: ihgrgic@ffzg.hr

 

Ivana Gržina, viša kustosica, zaposlena u Strossmayerovoj galeriji starih majstora – HAZU.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: ikatusic@hazu.hr

 

Vesna Hodak, prof., knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Obrada omeđene građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.1. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe, IV.3. UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina te IV.4. MARC21: bibliografski format: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina.

E-pošta: vhodak@nsk.hr

 

Karolina Holub, prof., knjižničarska savjetnica u Zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.6. Arhiviranje weba: identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu  weba te webinar XI.4. Arhiviranje weba : identifikacija, odabir, obrada i arhiviranje u Hrvatskom arhivu weba.

E-pošta: kholub@nsk.hr

 

Dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof.  u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.1. Vrijednosti knjižničarske profesije.

E-pošta: aleksandra.horvat@zg.t-com.hr

 

Dr. sc. Tamara Horvat Klemen, viša savjetnica specijalistica u Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži webinar XI.8. Digitalna pristupačnost u knjižnicama.

E-pošta: tamara.horvat@rdd.hr

 

Jagoda Ille, prof., viša knjižničarka, voditeljica Knjižnice Medveščak (Knjižnice grada Zagreba). Od 2015. koordinatorica projekta Pitajte knjižničare. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.3. E-izvori: odabir, vrednovanje i korištenje te webinar XI.16. Upotreba aplikacije za videokonferencije na primjeru platforme Zoom.

E-pošta: jagoda.ille@kgz.hr

 

Suzana Jurić, prof. kroatistike i južnoslavenskih filologija, prof. savjetnica za hrvatski jezik u OŠ Rovišće. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.5. Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem.

E-pošta: suzana.k.juric@gmail.com

 

Matilda Justinić, dipl. ing. matematike i dipl. knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.2. Digitalizacija starih novina i V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici.

E-pošta: mjustinic@nsk.hr

 

Prof. dr. sc. Željka Kamenov,  predstojnica Katedre za socijalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IX.1. Prezentacijske vještine i IX.2. Komunikacijske vještine.

E-pošta: zkamenov@ffzg.hr

 

Hrvoje Katić, IT stručnjak u Udruzi slijepih Zagreb. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.9. Pristup informacijama i komunikaciji u knjižnicama za osobe oštećena vida – upotreba besplatnog čitača zaslona NVDA.

E-pošta: hrvoje.katic@gmail.com

 

Anita Katulić, viša knjižničarka u Odjelu normativnog nadzora u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.8. Zaštita osobnih podataka u knjižnicama.

E-pošta: akatulic@nsk.hr

 

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica, pomoćnica glavne ravnateljice za djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe te VIII.2. Digitalizacija starih novina.

E-pošta: sklarin@nsk.hr

 

Alica Kolarić, poslijedoktorandica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.8. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.

E-pošta: akolaric20@unizd.hr

 

Dragana Koljenik, mag. informatol., dipl. knjižničarka. Od 2017. godine zaposlena u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.23. Design thinking za knjižnice te VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe.

E-pošta: dkoljenik@nsk.hr

 

Sanja Kosić, diplomirana knjižničarka, voditeljica Odjela izgradnje i obrade fondova Sveučilišne knjižnice Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama.

E-pošta: skosic@svkri.hr

 

Dr. sc. Dragica Krstić, konzervatorica savjetnica, rukovoditeljica Odjela zaštite i pohrane u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.20. Prema otpornijim knjižnicama: spremnost na katastrofe te webinar XI.12. Zaštita knjižnične građe u izvanrednim okolnostima: iskustva i preporuke.

E-pošta: drkrstic@nsk.hr

 

Maja Krulić Gačan, prof., viša knjižničarka, zaposlena kao informatorica na Odjelu za odrasle u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  II.22. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.

E-pošta: maja@knjiznica-koprivnica.hr

 

Velimir Kukulj, elektronički nakladnik. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu. .

E-pošta: 32bita@32bita.hr

 

Vesna Kurilić, mag. bibl., mag. hist. art. u Gradskoj knjižnici Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.7. Čitateljski klubovi: povijest, osnivanje, organizacija, provođenje.

E-pošta: vesnakurilic@gmail.com

 

Jelena Lešaja, dipl. knjižničarka, ravnateljica Hrvatske knjižnice za slijepe. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.8. Knjižnične usluge za slijepe i slabovidne korisnike.

E-pošta: jelena.lesaja@hkzasl.hr; jlesaja@gmail.com

 

Mr. sc. Jadranka Lisek, knjiž. Savjetnica u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj 1.5. Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno? te webinar XI.9. Mentoriranje i praksa – izazovi i rješenja.

E-pošta: jadrankalisek@gmail.com

 

Petar Lukačić, prof., viši knjižničar, voditelj Odjela za odrasle u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  II.22. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.

E-pošta: petar@knjiznica-koprivnica.hr

 

Dr. sc. Bojan Macan, knjižničarski savjetnik, voditelj Centra za znanstvene informacije i Odjela Knjižnica Instituta Ruđer Bošković. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve: I.6. Autorskopravna pitanja u kontekstu izgradnje otvoreno dostupnih digitalnih repozitorija, V.8. Bibliometrijske usluge knjižnica 1 – indeksiranost i citiranost znanstvenih radova, V.9. Bibliometrijske usluge knjižnica 2 – metrički pokazatelji o časopisima, te V.12. Jedinstveni identifikatori autora, profili na društvenim mrežama, Google  Znalcu i njihova važnost za vidljivost znanstvenika i njegovog rada.

E-pošta: bmacan@irb.hr

 

Dr. sc. Dijana Machala, knjižničarska savjetnica, pomoćnica glavne ravnateljice za djelatnost središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VI.6. Pretraživanje i upravljanje informacijama na Internetu, VI.7 Semantički web.

E-pošta: dmachala@nsk.hr

 

Dr. sc. Lobel Machala, knjižničarski savjetnik, rukovoditelj Odjela Bibliografsko središte u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve VII.2. Proces nakladničke djelatnosti: kako objaviti knjigu.

E-pošta: lmachala@nsk.hr

 

Janja Maras, viša knjižničarka, stručna suradnica za marketing, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Matične i razvojne službe Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.6. Odnosi s javnošću u knjižnicama te webinar XI.18. Krizno komuniciranje u knjižnicama.

E-pošta: janja.maras@kgz.hr

 

Anita Marin, viša knjižničarka. Od 2003. radi u Odsjeku za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe.

E-pošta: amarin@nsk.hr

 

Mr. sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica za nabavu e-izvora u Odjelu nabave i izgradnje zbirki Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.1. Specijalne knjižnice.

E-pošta: amartek@nsk.hr

 

Dina Mašina Delija, viša knjižničarka, zaposlena u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.5. Knjižnica i društveni mediji (Facebook, Instagram, Twitter – kako stvoriti virtualnu mrežu prijatelja).

E-pošta: dinam@hazu.hr

 

Branimir Matijačić, stručni prvostupnik, inženjer multimedijskog računarstva. Od lipnja 2016. radi u Odjelu informacijskih tehnologija Nacionalne i sveučilišne knjižnice kao specijalist – programer za web. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe.

E-pošta: bmatijacic@nsk.hr

 

Filip Matišić, pomoćni knjižničar, zaposlen u u Odjelu Korisničke službe – Čitaonice i posebne zbirke građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.21. Digitalni laboratorij: uspostavljanje i provođenje usluge 3D ispisa.

E-pošta: fmatisic@nsk.hr

 

Dr. sc. Marina Mihalić, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.3. Knjižnične usluge: organizacija i razvoj tradicionalnih i elektroničkih i V.6. Međunarodne norme: ISO 2789 za knjižničnu statistiku i ISO 11620 za pokazatelje uspješnosti. Međunarodni okviri za prikupljanje, mjerenje i odlučivanje u knjižnicama.

E-pošta: mmihalic51@gmail.com

 

Dr. sc. Tatjana Mihalić, dipl, muzikolog, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke muzikalija i audiomaterijala u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.7. Glazbene zbirke: načela izgradnje i poslovanja.

E-pošta: tmihalic@nsk.hr

 

Antonia Mikac, informatička edukatorica u Udruzi slijepih Zagreb. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve II.9. Pristup informacijama i komunikaciji u knjižnicama za osobe oštećena vida – upotreba besplatnog čitača zaslona NVDA.

E-pošta: antoniam38@gmail.com

 

Dr. sc. Mira Miletić Drder, knjižničarska savjetnica, koordinatorica Zbirke zemljovida i atlasa u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.6.Kartografske zbirke i IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: mmiletic-drder@nsk.hr

 

Mirjana Milinović, prof., dipl. knjižničarka, zaposlena kao školska knjižničarka u OŠ Rovišće. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.5. Sedam ključeva za čitanje s razumijevanjem.

E-pošta: mmilino44@gmail.com

 

Ivona Milovanović, prof., viša knjižničarka, koordinatorica procesa Čitaonice (znanstvene i specijalističke informacije) pri Odjelu korisničke službe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.21. Digitalni laboratorij: uspostavljanje i provođenje usluge 3D ispisa.

E-pošta: imilovanovic@nsk.hr

 

Goranka Mitrović, dipl. ing, knjižničarska savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.2. Vrednovanje znanstvene produktivnosti: indeksne i citatne analize znanstvenih radova i časopisa te webinar XI.1. Bibliometrijski pokazatelji u vrednovanju znanstvene produktivnosti.

E-pošta: gmitrovic@nsk.hr

 

Dr. sc. Svjetlana Mokriš, knjižničarska savjetnica u Razvojnoj matičnoj službi za visokoškolske i specijalne knjižnice u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama.

E-pošta: svjetlana.mokris@gmail.com

 

Dorja Mučnjak, knjižničarska savjetnica, rukovoditeljica Odjela Korisničke službe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve 1.5. Mentoriranje i mentorska praksa: koliko nam je mentoriranje važno? te VI.5. Knjižnica i društveni mediji (Facebook, Instagram, Twitter – kako stvoriti virtualnu mrežu prijatelja) te webinar XI.9. Mentoriranje i praksa – izazovi i rješenja.

E-pošta: dmucnjak@nsk.hr

 

Mr. sc. Nenad Nikolić, viši stručni savjetnik u Hrvatskom zavodu za norme. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.5. Norme za knjižničare, informacijske i dokumentacijske stručnjake.

E-pošta: nenad.nikolic@hzn.hr

 

Mr. sc. Blaženka Peradenić-Kotur, knjižničarska savjetnica u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.4. Službeni informacijski izvori – digitalne zbirkeVI.9. Službeni informacijski izvori Republike Hrvatske i Europske unije.

E-pošta: bkotur@nsk.hr

 

Danijela Petrić, knjižničarka, voditeljica Dječjeg odjela u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.15. Uvođenje i razvijanje usluga za bebe, djecu rane dobi i njihove roditelje u narodnim knjižnicama te webinar XI.3. Razvijanje knjižničnih usluga za poticanje rane i obiteljske pismenosti.

E-pošta: danijela@knjiznica-koprivnica.hr; dnjlptrc@gmail.com

 

Renata Petrušić, prof., viša knjižničarka u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe i VIII.2. Digitalizacija starih novina te webinare XI.7. Autorsko pravo i uporaba autorskih djela u digitalnom okruženju i XI.17. Autorsko pravo i društveni mediji u knjižnicama.

E-pošta: rpetrusic@nsk.hr

 

Mr. sc. Sonja Pigac, knjižničarska savjetnica, koordinatorica procesa Obrade neomeđene građe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve IV.1. ISBD – objedinjeno izdanje: katalogizacija omeđene i neomeđene tiskane građe IV.5. Serijske publikacije i druga neomeđena građa te IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: spigac@nsk.hr

 

Dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica i znanstvena suradnica, zaposlena kao savjetnica za visokoškolske i specijalne knjižnice u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve V.1. Metodologija anketnog istraživanja, V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici, V.12. Osnove deskriptivne statitike za knjižničare s praktičnom primjenomn u MS Excelu te webinar XI.11. Sustav jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica – najčešće pogreške.

E-pošta: apikic@nsk.hr

 

Mr. sc. Irena Pilaš, knjižničarska savjetnica u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.4. Službeni informacijski izvori – digitalne zbirkeVI.9. Službeni informacijski izvori Republike Hrvatske i Europske unije.

E-pošta: ipilas@nsk.hr

 

Diana Polanski, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica Odjela za katalogizaciju u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj

IV.3. UNIMARC: bibliografski format i format za pregledne zapise: katalogizacija omeđene građe i nakladničkih cjelina.

E-pošta: diana.polanski@kgz.hr

 

Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.3. Javno zagovaranje I, I.4. Javno zagovaranje II i II.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva te webinar XI.10. IFLA-in alat za neutralnost interneta za knjižničare i knjižničarske udruge.

E-pošta: dpsenica1@gmail.com

 

Ingeborg Rudomino, knjižničarska savjetnica u Odjelu obrade omeđene građe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.6. Arhiviranje weba: identifikacija, obrada, arhiviranje i korištenje u Hrvatskom arhivu  weba te webinar XI.4. Arhiviranje weba : identifikacija, odabir, obrada i arhiviranje u Hrvatskom arhivu weba.

E-pošta: irudomino@nsk.hr

 

Mr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.11. Knjižnični programi i posebni programi poticanja čitanja za osobe treće životne dobi, osobe smještene u domovima umirovljenika, bolnicama i stacionarnim ustanovama te penalnim ustanovama.

E-pošta: lili.sabljak@gmail.com

 

Jelena Sekulić, dipl. pravnica, viša upravna savjetnica za autorsko pravo i srodna prava u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe.

E-pošta: jsekulic@dziv.hr

 

Vikica Semenski, prof., knjižničarska savjetnica, katalogizatorica elektroničke i vizualne građe u Gradskoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“ te webinar XI.5. Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji audiovizualne i elektroničke građe.

E-pošta: vikica.semenski@kgz.hr

 

Dr. sc. Jadranka Stojanovski, viša knjižničarka. Zaposlena u Centru za znanstvene informacije Instituta „Ruđer Bošković“ te izv. profesorica na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, gdje predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.2. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice te VI.13. Otvorena znanost i uloga knjižnica.

E-pošta: jadranka.stojanovski@irb.hr

 

Mr. sc. Alka Stropnik, knjižničarska savjetnica, stručna suradnica za školske knjižnice u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.12. Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama, II.18. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima te webinar XI.2. Revizija i otpis u školskim knjižnicama.

E-pošta: alka.stropnik@kgz.hr

 

Ana Sudarević, prof., dipl. knjiž. u Osnovnoj školi Dubovac u Karlovcu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.18. Nove tehnologije u radu s djecom i mladima te webinare XI.14. Struktura i sadržaj mrežnih stranica školske knjižnice i XI.15. Flippity – učenje kao igra : mrežni alat za oblikovanje igara.

E-pošta: ana.sudarevic@yahoo.ca

 

Dr. sc. Marica Šapro-Ficović, knjižničarska savjetnica, voditeljica Matične službe u Dubrovačkim knjižnicama. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj V.7. Kvalitativne metode u istraživanju knjižnica i korisnika: primjeri usmene povijesti za prikupljanje podataka i utemeljene teorije za analizu.

E-pošta: msapro@dkd.hr

 

Marija Šimunović, viša knjižničarka, zaposlena u Knjižnično-dokumentacijskom centru Ekonomskog fakulteta u Zagrebu kao koordinatorica Europskog dokumentacijskog centra.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.1. Izvori podataka Europske unije te webinar XI.6. Canva – internetski alat za grafički dizajn.

E-pošta:  msimunov4@efzg.hr

 

Ana Škvarić, prof., dipl. knjižničarka, zaposlena na Odjelu nabave građe u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  II.22. Kako pokrenuti TEDx programe u vlastitoj knjižnici.

E-pošta: ana@knjiznica-koprivnica.hr

 

Dr. sc. Vesna Špac, voditeljica knjižnice Veterinarskog fakulteta. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj III.1. Specijalne knjižnice.

E-pošta: vesna.spac@vef.hr

 

Annemari Štimac, viša knjižničarka, zaposlena u Knjižnici Vladimira Nazora (Knjižnice grada Zagreba) u informativno-posudbenom odjelu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj I.7. Autorskopravni aspekti digitalizacije i objave digitalizirane građe te webinar XI.17. Autorsko pravo i društveni mediji u knjižnicama.

E-pošta: annemari.stimac@kgz.hr

 

Vjeruška Štivić, dipl. knjižničarka, voditeljica Dječjeg odjela u knjižnici „Petar Preradović“ u Bjelovaru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.8. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.

E-pošta: vjeruska.stivic@knjiznica-bjelovar.hr vjeruska07@gmail.com

 

Andrea Šušnjar, prof., viša knjižničarka u Glazbenom odjelu Gradske knjižnice u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“ te webinar XI.5. Primjena objedinjenog izdanja ISBD-a u katalogizaciji zvučne građe glazbenog sadržaja.

E-pošta: andrea.susnjar@kgz.hr

 

Saša Tkalec, konzultant-specijalist u području sigurnosno-baštinskog kompleksa, sa stručnim fokusom na procjenu socijalnih/antropogenih, tehničkih i prirodnih rizika za kulturnu građu i zajednice te uspostavljanje i unapređenje sustava zaštite građe u kriznim uvjetima.

U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.20. Prema otpornijim knjižnicama: spremnost na katastrofe.

E-mail: sasa.tkalec@xnet.hr

 

Mr. sc. Ivo Tokić, viši knjižničar, koordinator Informacijskog centra u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve V.3. Analiza interesno-utjecajnih skupina, SWOT analiza i oluja ideja  u praksi, V.10. Upravljanje kvalitetom za knjižničare, V.5. Osnove poslovne inteligencije za knjižničare – izrada intelligence biltena.

E-pošta: itokic@nsk.hr

 

Dr. sc. Ksenija Tokić, znanstvena suradnica, voditeljica knjižnice Instituta za turizam. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II. 4. Knjižnice i turizam.

E-pošta: Ksenija.Tokic@iztzg.hr

 

Dr. sc. Marijana Tomić, izv. prof. na Odjelu za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: mtomic@unizd.hr

 

Senka Tomljanović, prof., viša knjižničarka, ravnateljica Sveučilišne knjižnice Rijeka. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj  III.5. Revizija i otpis knjižnične građe u knjižnicama.

E-pošta: stomljan@svkri.hr

 

Dr. sc. Radovan Vrana, redoviti profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve III.2. Digitalne zbirke: temelj izgradnje digitalne knjižnice, VI.4. Uporabljivost – temelj izgradnje mrežnih mjesta, VI.11 Digitalni repozitoriji te webinar XI.5. Uspostava digitalne zbirke na temelju softverskog rješenja otvorenog koda.

E-pošta: rvrana@ffzg.hr

 

Ljiljana Vugrinec, prof., knjižničarska savjetnica, voditeljica županijske matične službe u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ u Koprivnici. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.14. Služba pokretne knjižnice kao dio županijske mreže narodnih knjižnica.

E-pošta: ljiljana@knjiznica-koprivnica.hr

 

Dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižnčarka, stručna suradnica za normizaciju u Hrvatskom zavodu za knjižničarstvo. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve:  IV.7. Uloga konceptualnih modela u suvremenoj bibliografskoj organizaciji i IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: avukadin@nsk.hr

 

Dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u trajnom zvanju u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: willer.mirna@gmail.com

 

Dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof. na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj: IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu „edukacija edukatora“.

E-pošta: gzlodi@ffzg.hr

 

Mira Zovko, viša stručna savjetnica za školske knjižnice u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj II.17. Uloga školske knjižnice u programskoj diferenciranosti koja se odnosi na darovite učenike.

E-pošta: mira.zovko@mzos.hr

 

Žozefina Žentil-Barić, prof, dipl. knjižničarka u Gradskoj knjižnici Zadar. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečaj VI.8. Poticanje čitanja među djecom i mladeži u digitalnom okruženju.

E-pošta: zozefina@gkzd.hr

 

Dr. sc. Daniela Živković, red. prof. u trajnom zvanju u miru. U Centru za stalno stručno usavršavanje knjižničara drži tečajeve I.2. Zaštita prava autora i korisnika i VII.1. Elektroničko nakladništvo s posebnim naglaskom na e-knjigu.

E-pošta: daniela.zivkovic1@zg.htnet.hr

 

Predavači Srca – predavači Srca računalni su stručnjaci, vrsni poznavatelji informacijskih tehnologija koji su u Srcu uspješno završili dodatnu obuku za predavače.

 

 

Veličina fonta
Kontrast