Poziv na predlaganje tečajeva, mrežnih seminara (webinara) i e-tečajeva za 2024. godinu

Objavljeno: 4. rujna 2023.

Pozivamo sve zainteresirane na predlaganje novih tečajeva, webinara i e-tečajeva za program CSSU-a za 2024. godinu.

Cilj nam je, kao i do sada, kreirati program trajne izobrazbe za knjižničarsku zajednicu u skladu s trendovima u struci. Također, u planu je da se različitim formatima poveća dostupnost edukacije za područje cijele Hrvatske.

Ove godine nastavljamo prikupljati prijedloge e-tečajeva. Riječ je o fleksibilnom obliku edukacije u kojemu polaznik samostalno upravlja procesom učenja. Po završetku e-tečaja pristupa se polaganju testa, nakon čega je moguće ispisati potvrdu o pohađanju te priložiti u svrhu stručnog napredovanja. E-tečajevi CSSU-a dostupni su putem sustava za e-učenje Sveučilišnog računskog centra Sveučilišta u Zagrebu (Srce) Moodle u društvu – MoD.

Ispunjeni obrazac za predlaganje novih edukacijskih sadržaja potrebno je poslati Programskom odboru na e-mail adresu cssu@nsk.hr najkasnije do 19. studenoga 2023. godine.

Obrazac za prijavu tečaja

Obrazac za prijavu webinara

Obrazac za prijavu e-tečaja