Prijava na tečaj za polaznike iz Karlovačke županije