Prijava na tečaj za polaznike iz Dubrovačko-neretvanske županije