Prijava na tečaj za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

Prijava na tečaj 15/09/23 – II.4. Izgradnja demenciji prijateljskih narodnih knjižnica

 • Ispunjavanjem ovog obrasca, polaznik dobrovoljno daje izričitu pisanu privolu da NSK njegove osobne podatke navedene na ovom obrascu može prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećima isključivo u svrhu reguliranja prava i obveza te legitimnih interesa NSK u odnosu na obavljanje edukacija u okviru Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Republici Hrvatskoj.

  NSK se obvezuje osobne podatke polaznika koristiti, obrađivati i dostavljati trećima uz odgovarajuću zaštitu od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenog pristupa i promjena. Davatelj privole ima pravo pristupiti svojim podacima, pravo na ispravak podataka koji se na njega odnose te pravo na povlačenje ove privole.

  Odgovornost za obradu osobnih podataka u NSK: nsk@nsk.hr

  Službenik za zaštitu osobnih podataka: osobni-podaci@nsk.hr

  Pružanje osobnih podataka na ovom obrascu je ugovorna obveza u cilju sklapanja ugovora o obavljanju edukacija u okviru CSSU. U slučaju da naručitelj ne pruži osobne podatke tražene u ovom obrascu, obavljanje edukacija u okviru CSSU nije moguće. Osobni podaci bit će pohranjeni u razdoblju dok postoji zakonska osnova za ostvarivanje prava i obveza u odnosu između naručitelja i CSSU.

  Nadzorno tijelo za podnošenje prigovora: Agencija za zaštitu osobnih podataka

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.