Program CSSU-a za 2023. godinu

Objavljeno: 1. veljače 2023.

Pripremljen je i objavljen Program CSSU-a za 2023. godinu.

Nadamo se da će edukacijski sadržaji ispuniti vaša očekivanja te zahvaljujemo svima na suradnji!

Program CSSU-a za 2023. godinu