Srce sudjelovalo na Međunarodnoj konferenciji PUBMET2022

Objavljeno: 19. rujna 2022.

Predstavnici Srca sudjelovali su u programu Devete međunarodne konferencije o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET2022.

Izvor: SRCE novosti