Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.6. Knjižnice i turizam

Webinar će se održati za polaznike iz Splitsko-dalmatinske županije.

Upute za webinar 

Sadržaj:
U uvodnom dijelu polaznici se upoznaju s teorijskim osnovama povezanosti knjižnica i turizma. Tečaj nudi metodološki okvir za uključivanje knjižnica s njihovom ponudom i uslugama u turističke tijekove. Zbog trendova u turističkoj industriji koji se šire posljednjih desetljeća, turizam je načelno vrlo pogodan za prezentiranje lokalne kulturne baštine. Knjižnice pohranjuju značajan dio te baštine, ali zasad ne sudjeluju sustavno u njezinoj većoj prezentaciji kroz turističke programe. Stoga će tečaj pokazati, s jedne strane, na koje sve načine knjižnice već sudjeluju u razvoju turizma, a s druge strane – i što je još potrebno učiniti da baština, kao i ostali resursi u knjižnicama, postanu turistički proizvod na obostranu korist. Također, radionica će kritički upozoriti i na neke negativne aspekte turističkog razvoja na lokalnu kulturnu baštinu te uputiti na moguća rješenja koja će omogućiti optimalan odnos turizma i baštine, kao i ulogu knjižnica u tome odnosu.
U praktičnom dijelu cilj je da polaznici kroz vježbe na konkretnim primjerima nauče kako otkriti resurse knjižnica s turističkim potencijalom, kako izgraditi narativ oko knjižničnih resursa i oko čitave knjižnice koji je pogodan za pretvaranje tih resursa u turističke atrakcije te način prezentiranja tih sadržaja korisnicima i ostalim posjetiteljima (turistima). Polaznici radionice imat će priliku za iznošenje vlastitih iskustava i uočenih problema te će imati mogućnost zajedničkog pronalaženja rješenja za te izazove.
Stoga je praktični dio radionice podijeljen u sljedeće cjeline:
1. Identificiranje knjižničnih resursa s turističkim potencijalom
Polaznici će pod vodstvom predavača uočavati, prepoznavati i identificirati takve resurse u knjižnicama u kojima rade.
2. Izgradnja narativa za knjižnične resurse
Upoznati polaznike s tehnikama izgradnje narativa te na konkretnim primjerima izraditi po jedan narativ po izboru polaznika.
3. Prezentiranje sadržaja
Upoznati polaznike općenito s načinom prezentiranja sadržaja u turističke svrhe u knjižnicama. Zajedno s polaznicima osmisliti optimalne načine prezentiranja na primjeru njihovih knjižnica.
Namjena:
Radionica je namijenjena knjižničarima iz svih vrsta knjižnica. Nije potrebno posebno predznanje o promociji i marketingu u turizmu i knjižničarstvu
Ishodi učenja:
Po završetku tečaja od polaznika se očekuje opće razumijevanje odnosa knjižnica i turizma, kao i osposobljenost za prepoznavanje knjižničnih resursa koji imaju turistički potencijal. Na temelju toga knjižničari mogu razvijati i ponuditi narativ koji će za knjižnicu i lokalnu zajednicu biti iskoristiv u kulturnom i gospodarskom smislu putem turizma. To je osnova za proširenje usluga i aktivnosti knjižnica, koje mogu povećati vidljivost te osnažiti položaj i ulogu u razvoju lokalnih zajednica. Time se, između ostaloga, kod polaznika ujedno povećavaju izgledi i za uspješnu pripremu raznih vrsta projekata, uključujući i projekte za korištenje fondovima EU.

Odabrana literatura:
1. Bovero, E. (2009). Cultural tourism and libraries. New learning needs for information professionals // World library and information congress: 75th IFLA general conference and council, Milano, http://conference.ifla.org/past-wlic/2009/192-bovero-en.pdf
2. Miedzin´ska, M., Tanaś, S. (2009). The tourism attractiveness of Polish libraries // Tourism, 19 (1/2): 69-75.
3. Spentza, E., Kyriakaki, A. (2013). The Role of Libraries in the Tourism Development: the case of Koraes Library on Chios Island, Greece // 5th International Scientific Conference “Tourism Trends and Advances in the 21st Century” : conference proceedings, University of the Aegean, Rhodes.
4. Weaver, D. (2006). Sustainable tourism: theory and practice. Amsterdam … [et al.] : Elsevier : Butterworth Heinemann. ISBN 978-0-7506-6438-7.
5. Whitman, J. R. (2008). Libraries and Tourism // UNESCO Network of Associated Libraries [UNAL], http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=13678&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Kompetencijska matrica:
C.1.3., F.2., F.5., G.1., G.3., G.5.

Metode poučavanja:
predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će procijeniti turistički potencijal određenog knjižničnog resursa, obrazložiti izbor narativa te načina njegove prezentacije.

Dostupno i u obliku webinara.

Informacije o tečaju

Predavač:
Dr. sc. Ksenija Tokić, znanstvena suradnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.2 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj