Modul V: Vrednovanje, istraživanje i projektno upravljanje

V.1. Metodologija anketnog istraživanja

 

Sadržaj:
1. Znanstveno istraživanje (faze istraživanja, problem istraživanja, hipoteza, nacrt istraživanja, cilj i svrha istraživanja, vrste znanstvenih istraživanja).
2. Metoda ankete (pravila i greške, uzorkovanje, tehnike mjerenja i tehnike prikupljanja podataka u anketnom istraživanju).
3. Vježba (postavljanje istraživačkog problema, koncepta, hipoteza, tvrdnji).

Namjena:
Knjižničarima i informacijskim stručnjacima koji planiraju provesti anketno znanstveno istraživanje.

Ishodi učenja:
Po završetku tečaja od polaznika se očekuje da samostalno izvode anketno istraživanje.

Odabrana literatura:
1. Milas, G. Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. 2. izd. Jastrebarsko : Naklada Slap, 2009.
2. Supek, R. Ispitivanje javnog mnijenja. 2. izd. Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981.
3. Willis, G. B. Cognitive interviewing : a tool for improving questionnaire design. Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2005.

Kompetencijska matrica:
E.4. , G. GENERIČKE I OPĆE KOMPETENCIJE

Metode poučavanja:
predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Po završetku tečaja analizirat će se postavke anketnog istraživanja.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.2 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj