Modul V: Vrednovanje, istraživanje i projektno upravljanje

V.11. Primjena ISO standarda u knjižničnoj statistici

Sadržaj:
Tečaj će sadržavati 3 radionice. Svaka radionica sastoji se od općeg dijela i
posebnog dijela prema vrstama knjižnica:
1. Opći dio: HRN ISO 2789:2014 i HRN ISO 11620:2014
2. Statistički podaci i pokazatelji iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja
statističkih podataka o poslovanju knjižnica u svrhu analiziranja i vrednovanja rada
– narodnih knjižnica
– školskih knjižnica
– visokoškolskih i specijalnih knjižnica
Namjena:
Knjižničarima iz svih vrsta knjižnica.
Ishodi učenja:
Polaznici će se temeljito upoznati s normama HRN ISO 2789:2014 i HRN ISO 11620:2014, statističkim podacima i pokazateljima iz Sustava jedinstvenog elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica i načinima njihova korištenja u svrhu analiziranja i vrednovanja rada knjižnica u nacionalnom knjižničnom sustavu i podsustavima.
Metode poučavanja:
predavanje i vježbe
Mjerenje postignuća:
Polaznici će moći samostalno unositi potrebne statističke podatke prema različitim vrstama knjižnica.
Kompetencijska matrica: D.3., F.4., G.2., G.3.

Odabrana literatura:

  1. 1. HRN ISO 2789:2014 Informacije i dokumentacija — Međunarodna knjižnična statistika (ISO 2789:2013)
  1. 2. HRN ISO 11620:2014 Informacije i dokumentacija — Pokazatelji učinka knjižnice (ISO 11620:2014)
   1. 3. IFLA ‒ Manifest o knjižničnoj statistici. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55, 1(2012). Dostupno na:

  http://www.hkdrustvo.hr/vjesnik-bibliotekara-hrvatske/index.php/vbh/article/view/334/329

  1. 4. Library statistics for the twenty-first century world : proceedings of the conference held in Montreal on 18-19 August 2008 reporting on the global library statistics project / edited by Michael Heaney. Muenchen : K. G. Saur, 2009.
  1. 5. Measuring Library Performance : Principles and Techniques / Peter Brophy, editor. London : Facet Publishing, 2006.6. Petr Balog, Kornelija. Prema kulturi vrednovanja u visokoškolskim knjižnicama. Osijek : Filozofski fakultet, 2010.
  1. 6. Poll, R. ; P. Boekhorst. Measuring quality : performance measurement in libraries. 2nd revised ed. Muenchen : K. G. Saur, 2007.
   1. 7. Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Dostupno na:

  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_06_58_1071.html

 

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

Frida Bišćan, prof., knjižničarska savjetnica

Dunja Marija Gabriel, prof., knjižničarska savjetnica

Matilda Justinić, prof., knjižničarka

Dr. sc. Aleksandra Pikić Jugović, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.4 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj