Modul VIII: Digitalizacija građe

VIII.1. Virtualne izložbe digitalizirane građe

Namjena: Knjižničarima i ostalim zainteresiranim kandidatima za korištenje alata za izradu virtualnih izložbi.

Ishodi učenja:
1. Polaznici će povećati znanje o virtualnoj izložbi kao načinu predstavljanja digitalnog sadržaja, moći će prepoznati vrste virtualnih izložbi i alata za njihovu izradu.
2. Polaznici će biti u mogućnosti samostalno izraditi virtualnu izložbu – odabrati i pripremiti sadržaj virtualne izložbe, definirati njezinu strukturu u skladu s temom i sadržajem te odabrati primjerene načine predstavljanja.
3. Polaznici će naučiti osnove rada u administracijskom sučelju WordPress te će stečena znanja moći primijeniti na sve vrste predložaka (web-stranica) u navedenom sustavu.
4. Polaznici će biti osposobljeni za samostalnu izradu, objavljivanje i uređivanje sadržaja

Sadržaj: Virtualna izložba je „mrežno utemeljena višemedijska zbirka informacijskih objekata koja se uspostavlja oko određene teme, pojma ili ideje i tehnološki je primjerena za korisnički usmjereno iskustvo otkrivanja, učenja, sudjelovanja i zabave kroz svojstva dinamičnog proizvoda i usluge“ (S. Foo, 2012.). Izradom virtualnih izložbi nastoji se popularizirati i povećati korištenje digitaliziranih sadržaja, ali u manjim ustanovama one mogu predstavljati i prvi korak u izgradnji zbirke digitalizirane građe. Izrada virtualne izložbe nije nadomjestak za uspostavu sustava za upravljanje digitalnom građom (repozitorija, digitalne knjižnice) već njegova nadopuna. Za ustanove s već uspostavljenim digitalnim zbirkama, virtualne izložbe omogućuju okupljanje sadržaja radi boljeg predstavljanja i marketinga čitavoga sustava digitalne knjižnice i njezina sadržaja. Važan aspekt virtualnih izložbi njihova je obrazovna komponenta, pri čemu se građa može organizirati kroz različite razine složenosti za različite skupine korisnika, što utječe na odabir sadržaja, instrumente i definiranje usluga.
U radionici će se uvodno prikazati koncept virtualne izložbe digitalizirane građe, dosadašnji rad na izradi virtualnih izložbi u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te ostalim knjižnicama i predstaviti alati za izradu virtualnih izložbi. Praktični dio radionice obuhvatit će izradu virtualne izložbe u CMS sustavu WordPress: prijavu u administracijsko sučelje, rad s nadzornom pločom, izradu i uređivanje sadržaja, strukturiranje putem stranica i kategorija, integraciju multimedijalnih elemenata u sadržaj te osnove administriranja CMS sustava.

Odabrana literatura:
1. INDICATE (International Network for a Digital Cultural Heritage e-Infrastructure) (2012, ed.). Handbook on virtual exhibitions and virtual performances. Version 1.0 (August 2012) [citirano: 2016-11-05]. Dostupno na: http://www.indicate-project.eu/
2. Foo, S. Online Virtual Exhibitions: Concepts and Design Considerations. // DESIDOC Journal of Library and Information Technology, Vol. 28, No. 4, July 2008, pp. 22-34
3. Marin, A. ; S. Sambolić. Virtualne izložbe Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu // 18. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Rovinj, 26.-28. studenoga 2014. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2015. Str. 290-299.
4. Klarin Zadravec, S. Radionica Virtualne izložbe i kreativne industrije. // 18. Seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Rovinj, 26.-28. studenoga 2014. Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2015. Str. 288.
5. Klarin Zadravec, S.; D. Koljenik; A. Marin. Posredovanje digitalne kulturne baštine : primjer izgradnje mreže virtualnih izložbi Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. // 22. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Poreč, 21. – 23. studenoga 2018. / ur. V. Hodak, D. Machala, D. Polanski, A. Vukadin. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2019. Str. 115–132.

Kompetencijska matrica:
B.2.1., B.2.2., D.3., F.2., G.2.

Metode poučavanja:
predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će izraditi virtualnu izložbu u CMS sustavu WordPress.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica

Iva Adžaga Ašperger, dipl. knjižničarka

Sanja Lapiš, dipl. knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.4 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj