Ovogodišnji ciklus edukacija za primjenu Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima

Objavljeno: 21. rujna 2022.

Od 21. rujna 2022. godine započinje novi ciklus edukacija IV.10. Primjena Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima namijenjenih stručnjacima u baštinskim ustanovama (katalogizatorima, kustosima, dokumentaristima, arhivistima i dr.).

Kao i prošle godine, edukacije će se održati u organizaciji Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara.

Ove godine u planu je 10 zasebnih cjelina, koje će se održati u obliku webinara.  

Snimka uvodnog webinara je dostupna na stranici tečaja.

Točni termini za svaku cjelinu bit će najavljeni na našim stranicama te putem elektroničkih novosti nekoliko dana ranije.  

Snimke svih webinara u okviru ovogodišnjeg ciklusa bit će naknadno dostupne na mrežnim stranicama Centra za stalno stručno usavršavanje knjižničara te će im se moći slobodno pristupiti.