Prijavnica

OBRAZAC ZA PRIJAVU

Ispunjeni obrazac možete poslati faksom (01 6164 365; 01 6164 186) ili elektroničkom poštom (cssu@nsk.hr). Original obrasca molimo poslati na adresu:
Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara
Hrvatske bratske zajednice 4, p.p. 550
10000 ZAGREB
Preuzmi dokument: PRIJAVNICA
PRIJAVNICA / NARUDŽBENICA br._________

Predavanje: (šifra tečaja) _____________

Naslov predavanja:
_________________________________________________________

Datum tečaja: __/__/____
Kotizacija: __________ kn.
Podaci o polazniku:

Ime i prezime:_________________________________________________

Naziv radnog mjesta:____________________________________________

Odjel:________________________________________________________

Naziv ustanove:________________________________________________

Adresa: ___________________
_________________________
Poštanski broj:____________________________

Tel: ______________________
Faks: ________________________

Email:____________________
URL: ________________________
Potpis polaznika Potpis odgovorne osobe
Pečat
Datum prijave:
Naziv ustanove (ili ime prezime i OIB pojedinca) na koju se šalje račun:
Adresa:
_____________________________________________________________
Poštanski broj:
___________________________
JMBG:
___________________________
Na obrascu obavezno navesti broj narudžbenice te pečat i potpis odgovorne osobe u slučaju da troškove tečaja snosi institucija.
U slučaju da polaznik osobno podmiruje iznos kotizacije, nužno je na obrascu navesti OIB.

Prijave bez pravilno ispunjenog obrasca nisu valjane.
Potvrda primitka i valjanost obrasca potvrdit će se na naznačenu elektroničku adresu.
Otkazivanje prijave: Obavijest o otkazivanju predbilježbe mora biti zaprimljena najmanje dva dana prije početka predavanja (moguća je zamjena polaznika, ali samo ukoliko je obavijest o zamjeni polaznika zaprimljena najmanje dva dana prije početka predavanja.)