Modul VII: Nakladništvo

VII.2. Članstvo u Crossrefu posredništvom Hrvatskog ureda za DOI

 

Snimka webinara 7. 3. 2022.

Namjena: Webinar je namijenjen nakladnicima hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa.

Ishodi učenja: Nakladnici hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa po odslušanom tečaju usvojit će osnovna znanja o identifikacijskom sustavu za DOI, o identifikatoru DOI, uslugama Hrvatskog ureda za DOI, kao i pogodnostima, uvjetima i načinima korištenja uslugom posredništvom Ureda. Webinar osposobljava nakladnike/polaznike procijeniti zadovoljavaju li uvjete učlanjenja u Crossref posredništvom Hrvatskog ureda za DOI te ih upoznaje s postupkom učlanjenja ili prelaska u nadležnost Ureda. Usvojena znanja polaznicima će otkloniti početne poteškoće pri potpisivanju Sporazuma, odabiru modela suradnje i načina dostave metapodataka te ih upoznati s njihovim obvezama koje proizlaze iz potpisanog Sporazuma.

Sadržaj: Cilj je webinara upoznati nakladnike hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa s radom Crossrefova registracijskog ureda u Republici Hrvatskoj – Hrvatskog ureda za DOI – njegovim uslugama, pogodnostima ostvarivanja članstva posredništvom Ureda, kao i dosadašnjim postignućima Ureda.
Tijekom webinara objasnit će se što je identifikacijski sustav za DOI, zatim što je sam DOI i koje su prednosti njegove uporabe, čemu se može dodijeliti te kojim vrstama građe se DOI dodjeljuje posredništvom Hrvatskog ureda za DOI. Pojasnit će se način i uvjeti učlanjenja nakladnika u Crossref posredništvom Hrvatskog ureda za DOI, odnosno prelazak u nadležnost Ureda ranije samostalno učlanjenih nakladnika, modeli suradnje i načini dostave metapodataka i digitalnih objekata u Sustav DOI-HR te obveze koje nakladnici preuzimaju na sebe potpisivanjem Sporazuma. Također će se, u svrhu otklanjanja nejasnoća, prikazati najčešći problemi i poteškoće s kojima se nakladnici suočavaju prilikom potpisivanja Sporazuma, dostave metapodataka i digitalnih objekata te izračuna i registracije DOI-ja.

Odabrana literatura:

1. Getliher, D.; S. Šehić; L. Martinić. Hrvatski ured za DOI i Sustav DOI-HR. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 62, 2(2019) , 191-212. URL: https://doi.org/10.30754/vbh.62.2.768
2. Getliher, Danijela, Silvana Šehić. Hrvatski ured za DOI u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu=The Croatian DOI office. // Glas@nsk.hr, 5, 15(2018), 31-38. URL: http://www.nsk.hr/wp-content/uploads/2012/01/Glas_NSK_2019_Broj_15.pdf
3. Getliher, Danijela. Zašto je važan sustav DOI?. // Srce Novosti 72(2018), 5-6.
4. Crossref. URL: https://www.crossref.org/
5. DOI. URL: https://www.doi.org
6. Hrvatski ured za DOI. URL: https://www.nsk.hr/doi

Kompetencijska matrica: D.1.3., D.3.2., G.2.
Metoda poučavanja: Predavanje

Mjerenje postignuća: Polaznici će se moći učlaniti u Crossref posredništvom Hrvatskog ureda za DOI te će biti upućeni u modele suradnje i načine dostave metapodataka i digitalnih objekata u Sustav DOI-HR.

Informacije o tečaju

Predavači:

mr. sc. Danijela Getliher, knjižničarska savjetnica

Silvana Šehić, dipl. knjižničarka

Lucija Martinić, dipl. knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj