Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.1. Identifikatori i identifikacijski sustavi: međunarodni identifikatori knjižnične građe u NSK

 

Snimka webinara 27. 9. 2022.

Namjena:
Webinar je namijenjen knjižničarima i hrvatskim nakladnicima.

Ishodi učenja:
Polaznici će biti upoznati s osnovnim svojstvima i strukturom identifikacijskih sustava te definicijama i klasifikacijom identifikatora. Usvojit će osnovna znanja potrebna za primjenu međunarodnih identifikatora ISSN, ISBN, ISMN i DOI te će biti u mogućnosti procijeniti za koje vrste građe i pod kojim se uvjetima može zatražiti određeni identifikator. Nakladnici će usvojiti osnovna znanja o tome kako urediti omeđenu ili neomeđenu građu, notiranu glazbu ili članak u znanstvenom ili znanstveno-stručnom časopisu kako bi se mogli koristiti određenim identifikatorom.

Sadržaj:
Identifikatori su nezaobilazno sredstvo u prepoznavanju i razlikovanju objekata koje identificiraju, u povezivanju različitih sustava i nesmetanog pronalaska traženih podataka. Postojeća tehnologija omogućila je identifikatorima nove mogućnosti učinkovitog objavljivanja, pretraživanja, povezivanja i ponovnog korištenja podatcima. Stoga ovaj webinar nudi temeljne informacije o identifikatorima i identifikacijskim sustavima: od definicije, klasifikacije i svojstava identifikatora do temeljnih svojstava i strukture koju moraju zadovoljavati sami identifikacijski sustavi.
U konkretnijem smislu, govorit će se o identifikaciji kao predmetu knjižnica, nakladnika, bibliografskih i citatnih baza podataka, repozitorija, sveučilišta, pokrovitelja itd., kao i o razinama identifikacije u digitalnim knjižnicama. Webinar će predstaviti međunarodne identifikatore koji se dodjeljuju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (ISSN, ISBN, ISMN, DOI). Govorit će se o primjeni identifikatora na određene vrste građe, kako i pod kojim uvjetima se određeni identifikator može zatražiti u NSK i kako građa treba biti uređena da bi se mogla koristiti određenim identifikatorom. Webinar će pojasniti osnovnu problematiku tzv. graničnih publikacija i izložiti osnovna znanja u prepoznavanju vrste knjižne građe kad je ona već objavljena i distribuirana, kao i njen odnos sa spomenutim identifikatorima.

Odabrana literatura:

  1. Hakala, J. The Seven Levels of Identification: an Overview of the Current State of Identifying 2. Objects within Digital Libraries. // Electronic Library and Information Systems 40, 4(2006), 361-371.
  2. Hakala, J. Persistent identifiers – an overview [citirano: 2016-12-06]. Dostupno na: http://www.persid.org/downloads/PI-intro-2010-09-22.pdf
  3. ISBN users’ manual: International edition. London, International ISBN Agency, 2017. Dostupno na: https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual/29
  4. ISSN manual. Paris, ISSN International Centre, 2015. Dostupno na: https://www.issn.org/wp-content/uploads/2021/09/ISSNManual_ENG2015_23-01-2015.pdf
  5. Paskin, Norman. Identifier interoperability : a report on two recent ISO Activities. Dostupno na: http://www.dlib.org/dlib/april06/paskin/04paskin.html
  6. The DOI System. Dostupno na: https://www.doi.org

Kompetencijska matrica:
A.3.1.-2., D.3.1., F.5., G.2.-3.

Metoda poučavanja:
Predavanje

Mjerenje postignuća: Polaznici će u okviru predavanja i rasprave na primjerima prepoznati za koje vrste građe i pod kojim se uvjetima može zatražiti određeni identifikator.

zakazano
Identifikatori

Informacije o tečaju

Predavač:
Mr. sc. Danijela Getliher, knjižničarska savjetnica, koordinatorica ISSN ureda za Hrvatsku i Hrvatskog ureda za ISBN, ISMN i DOI u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj