Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.1. Krizno komuniciranje u knjižnicama

Namjena:
Knjižničarima svih vrsta knjižnica koji žele ojačati kompetencije kriznog komuniciranja.

Ishodi učenja:
Nakon webinara polaznici će savladati osnovne pojmove kriznog komuniciranja te kroz primjere dobiti smjernice kako komunicirati s različitim javnostima u kriznim situacijama.

Sadržaj:
Epidemija bolesti COVID-19, potresi, ali i druge krizne situacije stavile su knjižnice u novije vrijeme pred izazove s kojima se dosad nisu susretale. Krizno upravljanje pojam je koji se rabi prigodom planiranja reakcije ustanove, u ovom slučaju knjižnice, tijekom krizne situacije, a upravo je komunikacija jedna od ključnih funkcija kriznog upravljanja te određuje uspjeh ili neuspjeh cjelokupnog pokušaja obrane ustanove od negativnih posljedica krize.
Rješavanje krize iziskuje brzo djelovanje, otvorenu komunikaciju, korištenje tehnikama upravljanja projektima i čvrsto vodstvo. Glavna načela u rješavanju krize su: razvijanje pozitivnog stajališta prema krizi i nastaloj situaciji, postavljanje poslovnih aktivnosti organizacije u skladu s očekivanjima okruženja i traženje prilika i šansi u krizi. Ustanova mora imati sastavljen plan za krizno komuniciranje, koje može biti reaktivno i proaktivno. Webinar će sudionicima omogućiti uvid u osnovne pojmove kriznog komuniciranja te im putem konkretnih primjera dati smjernice kako komunicirati s različitim javnostima u kriznim situacijama. Na kraju je dio vremena planiran za pitanja polaznika.

Odabrana literatura:

1. MacIlwaine, J. IFLA-in kratki priručnik za pripravnost i planiranje mjera zaštite u slučaju katastrofa : središnji program za zaštitu i konzervaciju, Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012.
2. Jugo, D. Menadžment kriznog komuniciranja. Zagreb: Školska knjiga : Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment, 2017.
3. Radalj, M. Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2018.
4. Komunikacija od A do Uprava : priručnik za komuniciranje u javnom i neprofitnom sektoru / Mateja Jalušić. Zagreb : TIM4PIN, 2019.

Kompetencijska matrica: F.1.; G.1.; G.3.

Metode poučavanja: Predavanje i rasprava

Mjerenje postignuća: Polaznici će iz vlastitog iskustva navesti primjere komunikacije u kriznim situacijama te izdvojiti prijedloge za unaprjeđenje. 

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica

Janja Maras, viša knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj