Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.2. Odnosi s javnošću u knjižnicama

 

Sadržaj:
Odnosi s javnošću postali su neizostavan dio suvremenog knjižničnog poslovanja, omogućuju knjižnici stvaranje pozitivnog imidža te doprinose uspješnosti poslovanja. Kroz uvodno predavanje polaznici će biti upoznati s osnovnim pojmovima odnosa s javnošću i procesima komunikacijskih strategija. Knjižnice se obraćaju različitim vrstama javnosti (korisnicima, financijerima, stručnoj javnosti itd.) pa se razlikuju i načini oblikovanja poruke. Za veću uspješnost odnosa s javnošću važna je komunikacijska strategija prema svim ciljanim skupinama. Drugi dio predavanja bit će usmjeren na komunikaciju s medijima kao najznačajnijem segmentu komunikacijskih strategija.
Naglasak će biti stavljen na sustavnu komunikaciju s medijima, vrste medija i prilagodbu sadržaja ovisno o vrsti medija (tisak, radio, televizija, novi mediji), načine komunikacije s medijima (konferencija za medije, briefing, objava za medije i sl.), važnosti press clippinga za evaluaciju poslovanja i drugo.
Kroz radionički dio polaznici će se koristiti nekima od alata za komunikaciju s medijima na konkretnim primjerima.
Predavanje i radionica zamišljeni su kao svojevrsni priručnik za bolje razumijevanje procesa komunikacije, kao i kvalitetniju komunikaciju s medijima.

Namjena:
Knjižničarima svih vrsta knjižnica koji žele povećati vidljivost svojih programa i usluga, osobito u medijima.

Ishodi učenja:
Polaznici će usvojiti temeljna znanja o metodama i načinima komuniciranja, s posebnim naglaskom na komunikaciju s medijima. Također će usvojiti vještine prezentacije u svrhu povećanja prisutnosti programa i usluga u medijima te vidljivosti u javnosti.

Odabrana literatura:
1. Holy, M. Agencije za odnose s javnošću. Zagreb : Školska knjiga, 2019.
2. Aleksić, Lj. Javnost i imidž knjižnice: marketinško istraživanje. // Glasnik Društva bibliotekara Split 14 -15/2016. – 2017., str. 11 – 26. Dostupno na: http://dkst.hr/wp-content/uploads/2018/11/Aleksi%C4%87-Javnost-i-imid%C5%BE-knji%C5%BEnice.pdf
3. Radalj, M. Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2018.
4. Marketing with Social Media. / Edited by Beth C. Thomsett – Scott, Atlanta : USA American Library Association, 2018.
5. Goodman, A. L. Marketing Plans in Action: A Step-by-Step Guide for Libraries, Archives, and Cultural Organizations. Chicago : ALA Editions, 2019.
6. Duraj, E. Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj. Zagreb : Hrvatska udruga za odnose s javnošću, 2017.
7. Pavelin, G. Odnosi s javnošću u funkciji potpore arhivskom menadžmentu i menadžmentu događanja. Zagreb : Alinea, 2017.
8. Đukec, I. Komuniciranje knjižnica s javnošću putem mrežnog mjesta: magistarski rad. Zadar, 2009.

Kompetencijska matrica:
F.2., F.5., G.1., G.5.

Metode poučavanja:
predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će na konkretnim primjerima primjenjivati odgovarajuće alate za komunikaciju s različitim vrstama javnosti.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavači:

Janja Maras, viša knjižničarka

Mr. sc. Ivančica Đukec Kero, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj