Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.23. Osnove preventivne zaštite pisane građe (e-tečaj)

Namjena: E-tečaj je namijenjen knjižničarima, vlasnicima baštinskih knjižnica/zbirki i restauratorima.

Ishodi učenja:

Po završetku tečaja polaznici će moći:
– definirati osnovne pojmove vezane uz zaštitu knjižnične građe
– opisati i analizirati svojstva materijala od kojih se sastoji knjižnična građa
– prepoznati i opisati uzroke propadanja građe
– predvidjeti moguće posljedice izlaganja građe pojedinim ugrozama
– razlikovati osnovne tehnike i metode zaštite
– procijeniti važnost provođenja metoda preventivne zaštite
– prepoznati i opisati osnovne koncepte upravljanja zaštitom.

Sadržaj: Zaštita knjižnične građe jedan je od osnovnih zadataka knjižnice, a predstavlja skup mjera kojima se pokušava usporiti propadanje pojedinačnih objekata, ali i cijelih zbirki. Svaki djelatnik odgovoran za očuvanje pisane baštine treba biti upoznat s različitim uzrocima propadanja knjižnične građe, kao i metodama kojima se ono pokušava zaustaviti. Neodgovarajući okolišni uvjeti, neprikladni uvjeti pohrane i izlaganja, kao i nemarno rukovanje građom, mogu nanijeti trajnu i značajnu štetu, zbog čega oštećeni, oslabljeni ili polomljeni objekti postaju još podložniji novim oštećenjima.
Ako mjere preventivne zaštite nisu adekvatno implementirane, kurativni (konzervatorsko-restauratorski) tretman nemoguće je izbjeći. Najčešće skup i dugotrajan, kurativni tretman ne može u potpunosti ukloniti nastalu štetu. Iz ovog razloga preventivna zaštita predstavlja cjelovito, ali i značajno povoljnije rješenje, s obzirom na to da obuhvaća cjelokupnu zbirku, a ne samo pojedinačne objekte.
E-tečaj će se baviti načelima i metodologijom preventivne zaštite građe te njenom ulogom u kontekstu očuvanja kulturne baštine.

Pristup e-tečaju u sustavu Srca za e-učenje MoD:  https://mod.srce.hr/course/view.php?id=486

Dodatne upute za pristup:

  • Prijava u sustav Srca MoD odvija se putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili lokalnog korisničkog računa (za one koji nemaju AAI@EduHr račun). Prilikom prvog ulaska u sustav za e-učenje MoD potrebno je u korisničkom profilu upisati adresu e-pošte.
  • Za pristup tečaju potrebno je odabrati opciju „Svi e-kolegiji” u lijevom izborniku, nakon toga „Društveno-humanističko područje” te zatim e-tečaj „Osnove preventivne zaštite pisane građe”.

Tečaju će se moći slobodno pristupiti do 31. prosinca 2023. godine.

Odabrana literatura:

  1. IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material, Paris: IFLA PAC, Washington DR: CLIR, 1998. https://www.ifla.org/files/assets/pac/ipi/ipi1-en.pdf
  2. Havermans, J. B. G. A. (2002) ‘The Impact of European Research Related to Paper Ageing on Preventive Conservation Strategies’, Restaurator, 23, pp. 68–76.
  3. McGinley, R. J. (1993) ‘Where’s the management in collections management: planning for the improved care, greater use, and growth of collections’, in Rose, C. L., Williams, S. L., and Gisbert, J. (eds) Current issues, initiatives, and future directions for the preservation and conservation of natural history collections . Madrid, Spain: Consejería de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, Dirección General de BellasArtes y Archivos, Ministerio de Cultura, pp. 309–338.
  4. Pasquariello, G. et al. (2014) ‘Microbial environmental monitoring in museums: preventive conservation of graphic collections’, Conservation Science in Cultural Heritage, 14(1), pp. 275–289.
  5. Preservation and conservation  of library and  archival  documents:  a  UNESCO/IFLA/ICA  enquiry  into the  current  state of the world’s patrimony, General  Information  Programme  and  UNISIST  UNESCO  PGI-87/WS/15 REV Paris,  1987. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000075641

Kompetencijska matrica: D.2., G.6.

Metode poučavanja: Čitanje i rad na tekstu, poticanje interakcije sa sadržajima e-tečaja (istraživanje na temelju pripremljenog materijala i poveznica na vanjske sadržaje), samostalno učenje.

Mjerenje postignuća: Nakon što prođu sve cjeline, polaznici će pristupiti rješavanju online testa.

Informacije o tečaju

Predavač:
Gabriela Aleksić, dipl. ing, konzervatorica-restauratorica

Datum održavanja:

Vrijeme održavanja:
Do kraja 2023. godine

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.2 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj