Modul XI: Webinari

IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu "edukacija edukatora"

Termini za svaku cjelinu (zbog nepredvidljive zdravstvene situacije) bit će najavljeni na našim stranicama te putem elektroničkih novosti nekoliko dana ranije.

Upute za prijavu na webinar

Sadržaj:

Tečaj se sastoji od 12 tematskih cjelina koje će se predstaviti u 12 termina. Uz uvodni tečaj, svaka cjelina problemski će obraditi određeni sadržajni, tehnički ili organizacijski aspekt Pravilnika i njegove primjene u radnim procesima.

Uvod: Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima i njegova uloga u radnim procesima
– dr. sc. Ana Vukadin, viša knjižničarka
Snimka webinara 18. 10. 2021.

Knjige i druga omeđena tekstualna građa – Elia Ekinović Micak, viša knjižničarka
Snimka webinara 19. 10. 2021.

Novine, časopisi i druga serijska tekstualna građa – mr. sc. Sonja Pigac, knjižničarska savjetnica
Glazbena, filmska i videograđa – Vikica Semenski, knjižničarska savjetnica i Andrea Šušnjar, viša knjižničarka
Likovna građa – Ivana Gržina, viša kustosica i dr. sc. Goran Zlodi, izv. prof.
Kartografska građa – dr. sc. Mira Miletić Drder, knjižničarska savjetnica
Objekti kulturne i prirodne baštine – Jelena Balog Vojak, muzejska savjetnica dokumentaristica,
Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa – dr. sc. Marijana Tomić, izv. prof.
Arhivski fondovi i zbirke TBA
Identifikacija i opis agenata – Elia Ekinović Micak, viša knjižničarka
Nadzor nad imenima i nazivljem – Elia Ekinović Micak, viša knjižničarka
Ontologija (imenski prostor) za Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima – dr. sc. Mirna Willer, red. prof. u trajnom zvanju u miru

Voditelji će se izmjenjivati u skladu s temom tečaja.

Namjena:
Tečaj je namijenjen osposobljavanju stručnjaka u baštinskim ustanovama (katalogizatora, kustosa, dokumentarista, arhivista i dr.) za provođenje daljnje edukacije za primjenu Pravilnika u knjižnicama, arhivima i muzejima.

Ishodi učenja:
Na kraju ciklusa polaznici će: razumjeti ciljeve, strukturu i sadržaj Pravilnika, samostalno pretraživati i filtrirati sadržaj Pravilnika, biti upoznati s novostima koje Pravilnik donosi u odnosu na aktualne standarde i praksu, moći procijeniti utjecaj Pravilnika na radne procese u svojoj zajednici i/ili ustanovi, steći znanja potrebna za planiranje implementacije Pravilnika u svojoj zajednici i/ili ustanovi, steći metodička znanja i vještine potrebne za provođenje daljnje edukacije o primjeni Pravilnika.

Odabrana literatura:

  1. Vukadin, Ana; Mirna Willer. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: novi hrvatski kataložni pravilnik. // Knjižnica 63, 3(2019), 13–41. Dostupno na: https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7983/7472
  2. Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji 20(2017), 110-129.
  3. Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71.
  4. Willer, Mirna; Gordon Dunsire. Bibliographic information organization in the Semantic Web. Oxford; Cambridge; New Delhi : Chandos Publishing, 2013.

Standardi

  1. Definition of the CIDOC Conceptual Reference Model / produced by the ICOM/CIDOC Documentation Standards Group, continued by the CRM Special Interest Group. Version 7.0.1, October 2020. Dostupno na: https://www.cidoc-crm.org/Version/version-7.0.1
  1. IFLA-in knjižnični referentni model: konceptualni model za bibliografske informacije: definicija konceptualnog referentnog modela kao okvira za analizu neadministrativnih metapodataka koji se odnose na knjižnične izvore / IFLA-ina Skupina za pregled FRBR-a, urednička skupina za objedinjavanje Pat Riva, Patrick Le Bœuf i Maja Žumer ; [prijevod s engleskog Mirna Willer, Ana Barbarić]. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2020.
  2. International Council on Archives Records in Contexts Ontology (ICA RiC-O) / International Council on Archives Expert Group on Archival Description (ICA EGAD). Version 0.1. 2019-12-12. Dostupno na: https://www.ica.org/standards/RiC/RiC-O_v0-1.html
  3. RDA Toolkit. Dostupno na: https://www.rdatoolkit.org/

Metode poučavanja:
mrežni seminar (webinar)

Mjerenje postignuća:
Polaznici će u svakoj od tematskih cjelina analizirati primjere iz prakse, odnosno informacijskih sustava knjižnica, arhiva i muzeja, te na njih primjenjivati načela novog Pravilnika.

Kompetencijska matrica:
A.1., G.1.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
U pripremi

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
besplatno

Prijavi se na webinar