Modul IV: Bibliografska kontrola

IV.10. Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima: osposobljavanje za primjenu prema modelu "edukacija edukatora"

Termini za svaki webinar (zbog nepredvidljive zdravstvene situacije) bit će najavljeni na našim stranicama te putem elektroničkih novosti nekoliko dana ranije.

Upute za prijavu na webinar

 

Sadržaj:

Tečaj se sastoji od 10 tematskih cjelina koje će se predstaviti u 10 nastavaka (termina) u obliku webinara. U svakoj cjelini obradit će se primjena Pravilnika u KAM ustanovama i informacijskim sustavima za pojedinu vrstu građe. To su:

1. Uvod: Implementacija Pravilnika za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima u informacijskim sustavima: mapiranje Pravilnika i shema metapodataka

snimka webinara (13. 10.)

prezentacija (13. 10.)

2. Omeđena tekstualna građa

snimka webinara (27. 10.)

prezentacija (27. 10.)

3. Serijska tekstualna građa

snimka webinara (30. 10.)

prezentacija (30. 10.)

4. Pokretne slike i glazba

snimka webinara (5. 11.)

prezentacija (5. 11.)

prezentacija (5. 11.)

5. Likovna građa otkazano

6. Kartografska građa

snimka webinara (16. 11.)

prezentacija (16. 11.)

7. Objekti kulturne i prirodne baštine 

snimka webinara (23. 11.)

prezentacija (23. 11.)

8. Arhivski fondovi i zbrike otkazano

9. Stara i rijetka tiskana i rukopisna građa 

snimka webinara (11. 12.)

prezentacija (11. 12.)

10. Izgradnja ontologije (imenskog prostora) za Pravilnik za opis i pristup građi u knjižnicama, arhivima i muzejima 

snimka webinara (8. 12.)

prezentacija (8. 12.)

Voditelji će se izmjenjivati u skladu s temom.

Namjena:
Tečaj je namijenjen osposobljavanju stručnjaka za pojedine vrste građe u baštinskim ustanovama (katalogizatora, kustosa, dokumentarista, arhivista i dr.) za provođenje daljnje edukacije za primjenu Pravilnika u KAM zajednici.

Ishodi učenja:
Polaznici će se temeljito upoznati sa svim dijelovima Pravilnika kao povezane cjeline i steći metodička znanja i vještine potrebne za edukaciju o primjeni Pravilnika za opis pojedinih vrsta građe u KAM informacijskim sustavima. Primjenom metode edukacija edukatora osigurat će se brzo širenje znanja o primjeni Pravilnika.

Odabrana literatura:
1. Willer, Mirna; Gordon Dunsire. Bibliographic Information Organization in the Semantic Web. Oxford ; Cambridge ; New Delhi : Chandos Publishing, 2013.
2. Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima: načela i struktura. // Arhivi, knjižnice, muzeji 20(2017), 110-129.
3. Vukadin, Ana. Novi pravilnik za katalogizaciju u kontekstu međunarodnih načela i standarda. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 59, 1/2(2016), 49-71.
4. Vukadin, Ana. Pravilnik za opis i pristup građi u arhivima, knjižnicama i muzejima:
usklađivanje nazivlja. // Arhivi, knjižnice, muzeji 21(2018), 169-188.
Standardi
1. IFLA Library Reference Model: a Conceptual Model for Bibliographic Information (IFLA-LRM), https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017.pdf
2. CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM),
http://www.cidoc-crm.org/arg_news/5318
3. Records in Contexts: a Conceptual Model for Archival Description (RiC), https://www.ica.org/en/egad-ric-conceptual-model
4. Resources Description and Access, http://www.rdatoolkit.org/

Metode poučavanja:
mrežni seminar (webinar)

Mjerenje postignuća:
Polaznici će u svakoj od tematskih cjelina analizirati primjere iz prakse, odnosno informacijskih sustava knjižnica, arhiva i muzeja, te na njih primjenjivati načela novog Pravilnika.

Kompetencijska matrica:
A.1., G.1.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Dr. sc. Marijana Tomić, izv. prof.

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
10:00-11:30

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.1 CEU

Cijena:
besplatno

Prijavi se na tečaj