Webinari

IX.3. Canva – internetski alat za grafički dizajn

 

Upute za pristup webinaru

Namjena:
Webinar je namijenjen knjižničarima svih vrsta knjižnica i svih dobnih skupina kao osnovni uvid u zanimljiv mrežno dostupan i besplatan alat za izradu različitih vrsta grafičkih materijala. Alat omogućava definirane različite predloške: postere, čestitke, infografike, prezentacije, objave na društvenim mrežama (FB/Instagram i slično), kao i mogućnost kreiranja vlastitih materijala. Korisnik Canve ima pristup velikom broju resursa (slike, ikone, fontovi i slično), unutar kojih može odabrati i kreirati materijale po svom nahođenju.

Ishodi učenja:
Polaznici će se upoznati s jedim od zanimljivijih mrežno dostupnih alata za izradu različitih vrsta grafičkih materijala: www.canva.com. Nakon webinara polaznici će usvojiti osnovne vještine za izradu vlastitog personaliziranog materijala.

Sadržaj:
Sadržaj webinara bit će podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu predstavit će se web-alat Canva, objasnit će se mogućnost logiranja na stranicu te personaliziranog korištenja alatom. Pojasnit će se sve opcije koje alat Canva nudi, autorska prava za korištenje dostupnih materijala i mogućnosti izrade materijala koji bi se mogli koristiti u knjižnici. U drugom dijelu proći će se praktično kroz izradu i kreiranje primjeraka različitih materijala (poster, objava za društvene mreže, uputa za korisnike ili nešto slično). Polaznici će moći postavljati pitanja na kraju.

Kompetencijska matrica: D.3.3, F.2., G.2., G.5.

Odabrana literatura:
1. Canva. Dostupno na: https://www.canva.com/ [11.11.2019.]
2. M. Cua, Brianna (2018). Ways To Use Canva In Your Library & Classroom Instruction [online]. SAD : Engaged Media Solutions. Dostupno na: https://www.engagedmediasolutions.com/single-post/Ways-To-Use-Canva-In-Your-Library-Classroom-Instruction [11.11.2019.]
3. Perkins, Kendra (2016). Canva: an Amazing Time Saving, Free Poster/Infographic Creator. Dostupno na: http://www.theinspiredlibrarian.com/myblog/2016/12/06/canva [11.11.2019.]

 

Informacije o tečaju

Predavač:
Marija Šimunović, viša knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
10:00-11:30

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na webinar