Modul IX: Generičke kompetencije

IX.1. Kako uspješno komunicirati: učinkovito pregovaranje i vještine govorništva

Sadržaj:
Danas više nego ikad knjižničari sudjeluju u kreiranju i izradi programa, projekata, strategija, planova i zakona u suradnji s drugim institucijama, ustanovama i udrugama. Njihova realizacija ne ovisi samo o znanju knjižničara već sve više o njihovoj motiviranosti, etičkim načelima i vještinama komunikacije i pregovaranja. Pregovaranje je strukturirani proces komunikacije u kojemu sudionici nadilaze svoje razlike i konflikte s ciljem postizanja sporazuma ili rješenja prihvatljivog svima. Na radionici će se govoriti o važnosti upravljanja komunikacijskim procesima, verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji te kako nastupati u javnosti, uključujući medijski nastup i intervju. Bit će prikazani i objašnjeni temeljni elementi pregovaranja (pregovarač, pregovarački timovi i podjela uloga, scenariji, taktike i rezultati pregovaranja). Detaljno će se opisati stilovi pregovaranja kojima se koriste različite strane u pregovorima, kao i pojedine faze procesa pregovaranja. Uz praktičan rad i vježbe u grupama, sudionici će savladati vještine neophodne u svakoj fazi uspješnoga komuniciranja i pregovaranja.

Namjena:
Knjižničarima svih vrsta knjižnica, svima koji svakodnevno rade s korisnicima i poslovnim partnerima, rade na projektima samostalno i/ili u suradnji, u odnosima s javnošću i s medijima.

Ishodi učenja:
Polaznici će po odslušanom tečaju naučiti kako poboljšati vlastitu komunikaciju te usvojiti temeljna znanja o pregovaračkim strategijama i taktikama. Ovi će im alati omogućiti razumjeti događanja za pregovaračkim stolom te će znati što učiniti i reći tijekom procesa pregovaranja. Naučit će savladavati prepreke u pregovaranju, razumjet će podjelu uloga i zadaća u pregovaračkim timovima te naučiti kako biti uvjerljiv i dobar govornik.

Odabrana literatura:
1. Roger Ailes, Poruka to ste Vi. Urednica hrv. izd. Davorka Pšenica. Zagreb, Libera Edito, 2004.
2. Cohen, Steven P. Negotiate your way to success . New York : McGraw-Hill, 2007.
3. Graham, John L. i dr. Inventive negotiation. New York : Palgrave Macmillan, 2014.
4. Molden, David, Pat Hutchinson. Svemogući NLP. Zagreb : Veble commerce, 2008.
5. McDermott, Ia, Jago Wendy. The Coaching Bible. London : Piatkus, 2006.
6. Kuratko, Aleksandra. Kako komunicirati s javnim medijima : vodič za udruge i inicijative građana. Zagreb: AED – Academy for Educational Development, 2004. Dostupno na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/izdavastvo/digitalna_zbirka/aed/kako_komunicirati_s_lokalnim_medijima_hr.pdf
7. Pšenica, D. Kakvu budućnost želimo – informaciju ili manipulaciju : moć uvjeravanja i pregovaranja. // Privatnost 2006 – Zaštita osobnih podataka i upravljanje identitetima : zbornik. Zagreb : AZOP : Case, 2007. Str. 24-32.
8. Pšenica, D. Kreiranje imidža i važnost NLP u poslovnom pregovaranju // Međunarodni simpozij Autentičnost i memorija mjesta: problemi, potencijali, izazovi. Kumrovec : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej “Staro selo”, 2005.

Kompetencijska matrica:
F.1. , F.5. , G.1. , G.3. , G.5.

Metode poučavanja:
predavanje i vježbe

Mjerenje postignuća:
Polaznici će opisati organizaciju neke od kulturnih aktivnosti koje planiraju sprovesti.

Informacije o tečaju

Predavač:
Mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:
U pripremi

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
250 kn (200 kn + PDV)
33,18 € (26,54 € + PDV)
Iznos kotizacije u eurima preračunat je primjenom fiksnog tečaja konverzije koji je određen na razini u kojoj jedan euro odgovara iznosu od 7,53450 kuna.

Prijavi se na tečaj