Modul II: Knjižnične službe i usluge

IX.5. Mentalno zdravlje na radnom mjestu

Namjena: Webinar je namijenjen svim knjižničarima narodnih, znanstvenih, sveučilišnih i školskih knjižnica te knjižničarskim udruženjima.

Ishodi učenja: Nakon sudjelovanja u webinaru sudionici će moći jasnije prepoznati opasnosti poslovnog okruženja na njihovo mentalno zdravlje te poduzeti određene korake ka zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja. Ovaj webinar trebao bi poslužiti kao putokaz za razvijanje svijesti o važnosti brige za mentalno zdravlje unutar radnog okruženja.

Sadržaj: Na mentalno zdravlje djeluju višestruki čimbenici, od društvenih promjena i okolnosti do osobnih iskustava u obitelji i društvu. Sve veća važnost pridaje se i utjecaju posla, odnosno stresa na poslu. Radno aktivne osobe velik dio dana provode na radnim mjestima pa je stoga razumljivo da radno mjesto sa svim svojim karakteristikama i čimbenicima nedvojbeno utječe na mentalno zdravlje svake zaposlene osobe. Kvalitetna i podržavajuća radna okolina u velikoj mjeri pomaže očuvanju mentalnog zdravlja i radne sposobnosti zaposlenika. Jednako tako, loše karakteristike radnog mjesta mogu utjecati na razvoj mentalnog poremećaja ili otežati ozdravljenje mentalno bolesnoj osobi.

U današnje vrijeme na radnom mjestu postoji velik broj rizičnih faktora koji mogu utjecati na mentalno zdravlje zaposlenika: ekonomska recesija, sve veća konkurencija, produljenje radnog vremena i radnog vijeka, sve veća očekivanja poslodavaca. Istraživanja pokazuju kako je stres drugi najčešći zdravstveni problem vezan uz rad u Europi. Stres i drugi psihosocijalni rizici uzrokuju više od polovice svih izgubljenih radnih dana na bolovanje.

S obzirom na sve poteškoće koje mogu prouzročiti psihosocijalni rizici radnog mjesta, mnoge svjetske organizacije, uključujući i Svjetsku zdravstvenu organizaciju, upozoravaju na važnost primarne prevencije, odnosno prepoznavanje rizičnih čimbenika i njihovo saniranje kako bi se izbjeglo rješavanje njihovih negativnih ishoda.

Ogledni sadržaj webinara:

– veza između posla i mentalnog zdravlja
– čimbenici rizika za mentalno zdravlje na radnom mjestu
– znakovi i simptomi problema s mentalnim zdravljem na poslu
– suočavanje s problemima mentalnog zdravlja na poslu
– kako se brinuti za svoje mentalno zdravlje na poslu
– mentalno zdravlje i rad kod kuće
– kako razgovarati sa svojim poslodavcem o mentalnom zdravlju.

Odabrana literatura:

  1. Männikkö, M. i Ieven, A. (2017). Caring for mental health int he workplace. USA: WFMH.
  2. Rijavec, M. i Miljković, D. (2009). Pozitivna psihologija na poslu: Što najbolje čini najboljima? Zagreb: IEP –D2.
  3. Brlas, S. (2016.). Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja – kako prevladati stres u radu. Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“. Publikacija
  4. Sauter SL, Murphy LR, Hurrell JJ, Jr. (1990). Prevention of work-related psychological disorders. American Psychologist 45(10):1146-1158.
  5. Juras, K., Knežević, B., Golubić, R., Milošević, M. i Mustajbegović, J. (2009). Stres na radu: mjere prepoznavanja, rješenja i prevencija.Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 51(2), 121-126.

Kompetencijska matrica: G.1., G3., G.4.
Metoda poučavanja: predavanje i rasprava
Mjerenje postignuća: Polaznici će u okviru rasprave iznijeti na koji se način suočavaju s izazovima na poslu u kontekstu brige za svoje mentalno zdravlje.

Informacije o tečaju

Predavač:
Adrijana Al Nidawi, magistra socijalnog rada

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj