Modul IX: Generičke kompetencije

IX.2. Design thinking za knjižnice

Sadržaj:
Tečaj će obuhvatiti teorijski uvod u design thinking metodologiju, kao i pregled njezine praktične primjene kroz interaktivnu radionicu, na kojoj će sudionici u grupama raditi na pronalasku rješenja za neki problem. Polaznici će u timovima rješavati konkretne probleme iz prakse pomoću design thinking metodologije kroz 5 koraka: empatija (duboko razumijevanje problema), definiranje (definiranje problema gdje je čovjek u središtu), ideacija (dolaženje do puno ideja u jednoj sesiji), prototipiziranje (stvaranje tzv. lo fidelity lo-fi prototipa) i testiranje. U svakom od koraka polaznici će biti upoznati i s konkretnim alatima kao što su opažanje i intervjuiranje u koraku empatije, profiliranje, analiza i sinteza za stvaranje user persona u koraku definiranja, mind mapping i oluja ideja u koraku ideacije i izrada lo-fi proizvoda u koraku prototipiziranja.
Uz pomoć voditelja radionice polaznici će prolaziti kroz principe dizajnerskog razmišljanja kako bi mogli početi dolaziti do rješenja za svakodnevne izazove u svojim knjižnicama. Ti izazovi s kojima se danas suočavaju svi knjižničari su stvarni, složeni i raznoliki i kao takvi zahtijevaju nove perspektive, nove alate i nove pristupe. Dizajnersko razmišljanje ili design thinking metodologija rješavanja problema omogućuje zajednički rad na otkrivanju onoga što naše zajednice žele te ujedno omogućuje eksperimentiranje u stvaranju usluga, programa i procesa kako bi zadovoljili promjenjive korisničke potrebe.
Kratkoročne prednosti design thinkinga, tj. participativnog dizajna su: stvaranje boljih ideja s visokim stupnjem originalnosti, produbljeno razumijevanje korisničkih potreba, trenutačna potvrda dobrih ideja i koncepata, viša kvaliteta i bolje razlikovanje proizvoda i usluga, učinkovitije donošenje odluka, niži troškovi i kraće vrijeme razvoja. Dugoročne dobrobiti su: viši prag korisničkog zadovoljstva, povećanje potpore i entuzijazma za inovacije i promjene te općenito bolji odnosi između knjižnice i korisnika.

Namjena:
Nije potrebno predznanje. Ciljana skupina su knjižničari iz svih vrsta knjižnica, kao i ostali stručni suradnici koje zanima tematika.

Ishodi učenja:
Polaznici će kroz radionicu steći uvid u drugačije metode i nove alate za rješavanje kako projektnih, tako i svakodnevnih izazova u svom poslu. Moći će poboljšati postojeće, ali i stvoriti nove usluge za korisnike, kao i dubinski transformirati način na koji rade unutar svojih organizacija i timova.

Odabrana literatura:
1. Design Thinking for Libraries. URL: http://designthinkingforlibraries.com/
2. Antoljak, V., Kosović, M. Design thinking za nedizajnere. Školska knjiga. Zagreb, 2018.
3. Norman, D. The Design of Everyday Things. Basic Books, 2002.
4. Brown, T. Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. HarperBusiness, 2009.

Kompetencijska matrica:
C.1.3., F.1., G.1., G.3., G.4., G.5.

Metode poučavanja:
Predavanje i radionica

Mjerenje postignuća:
Polaznici će se, radeći u skupinama, koristiti principima dizajnerskog razmišljanja kako bi zajednički došli do rješenja za konkretne izazove u knjižnicama.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Dragana Koljenik, knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
U pripremi

Vrijednost:
0.5 CEU

Cijena:
250 kn (200 kn + PDV)

Prijavi se na tečaj