Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.12. Flippity – učenje kao igra: mrežni alat za oblikovanje igara

Namjena:
Webinar je namijenjen školskim knjižničarima i knjižničarima na dječjim odjelima narodnih knjižnica.

Ishodi učenja:
Polaznici će prepoznati važnost i pozitivne strane uporabe mrežnih igara u odgojno-obrazovnom radu te upoznati mogućnosti alata Flippity, koji omogućava izradu različitih igara pomoću Google obrazaca. Nakon webinara polaznici će usvojiti osnovne vještine za izradu vlastitih mrežnih materijala.

Sadržaj:
Sadržaj webinara bit će podijeljen u dva dijela. U prvom dijelu bit će predstavljen mrežni alat Flippity: analizirat će se ponuda postojećih vrsta mrežnih materijala i načini njihove uporabe. Bit će ponuđeni prijedlozi i savjeti za njihovu uporabu u radu s korisnicima. Poseban naglasak bit će na odgojno-obrazovnom radu knjižničara, povezivanju nastavnog gradiva s knjižničnim odgojem, poticanju čitanja putem online igre i slično.
Drugi dio bit će pokazno-praktični – na nekoliko primjera (lov na blago, križaljke, vješala, kolo sreće, lenta vremena i slično) pokazat će se kako prilagoditi ponuđene obrasce vlastitim potrebama i tako izraditi vlastite digitalne materijale.

Odabrana literatura:

  1. Mrežni alat Flippity. Dostupno na https://www.flippity.net/
  2. Curts, Eric. 2019. Educational Activities and Games with Flippity. Teach & Learning. https://www.techlearning.com/news/educational-activities-and-games-with-flippity (pristupljeno 7. listopada 2020.)
  3. Zirawaga, Victor Samuel; Idowu Olusanya, Adeleye; Maduku, Tinovimbanashe. 2017. Gaming in Education: Using Games as a Support Tool to Teach History. Journal of Education and Practice 8/15. 55-64. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1143830.pdf (pristupljeno 7. listopada 2020.)
  4. Mackay, R. F. 2013. Playing to learn: Panelists at Stanford discussion say using games as an educational tool provides opportunities for deeper learning : Interaction and opportunities to make choices are among the virtues of the new generation of educational games, experts say. Stanford News. https://news.stanford.edu/2013/03/01/games-education-tool-030113/ (pristupljeno 7. listopada 2020.)

Kompetencijska matrica:
C.1., D.3., G.2.

Metode poučavanja:
Predavanje

Mjerenje postignuća:
Polaznici će planirati izradu igara u mrežnom alatu Flippity.

zakazano

Informacije o tečaju

Predavač:
Ana Sudarević, knjižničarka

Datum održavanja:

zakazano

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.15 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj