Modul III: Izgradnja zbirki

III.7. Službene publikacije Republike Hrvatske i njihovo pretraživanje (e-tečaj)

Namjena:
Tečaj je namijenjen knjižničarima iz narodnih, sveučilišnih, visokoškolskih, znanstvenih i specijalnih knjižnica. Nije potrebno predznanje.

Ishodi učenja:
Po završetku ovog tečaja polaznici će moći definirati pojam i vrste službenih publikacija te navesti primjere poznatijih hrvatskih digitalnih zbirki službenih publikacija i dokumenata. Polaznici će moći razlikovati vrste tiskanih i mrežnih izdanja službenih publikacija te samostalno primijeniti odgovarajuće postupke pretraživanja u objedinjenim digitalnim zbirkama takvih publikacija.

Sadržaj:

Službene publikacije su izdanja koja nastaju u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom službenih tijela, primjerice tijela državne ili lokalne uprave. Sadržajno obuhvaćaju širok raspon tema, a zahvaljujući svojoj raznolikosti i relevantnosti, mogu biti važna pomagala u radu svakog pojedinca, osobito knjižničara. Zbog svojeg značaja, važnosti ažuriranih informacija i vrijednosti za cjelokupnu zajednicu, kao i zbog učestalosti izlaženja, službene su publikacije svoj prostor pronašle na mreži, gdje su najčešće okupljene unutar digitalnih zbirki. Knjižničari bi, kao informacijski stručnjaci, trebali biti upoznati s važnošću i sveobuhvatnošću službenih publikacija i snalaziti se u takvim digitalnim zbirkama kako bi korisnicima mogli ustupiti valjane podatke. Definiranje službenih publikacija, kao i njihovo pretraživanje u mrežnim digitalnim zbirkama, bit će predstavljeno ovim tečajem, koji je podijeljen u pet osnovnih cjelina: tko su stvaratelji službenih publikacija i dokumenata – definiranje službenih tijela, vrste i oblici službenih publikacija i dokumenata, službene publikacije i pravo na pristup informacijama, Zbirka službenih publikacija Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i digitalne zbirke hrvatskih službenih publikacija i dokumenata. Prolaskom tečaja, polaznici će se detaljno upoznati s tematikom službenih publikacija i njihovom ulogu u informacijskom društvu.

Pristup e-tečaju u sustavu Srca za e-učenje MoD: https://mod.srce.hr/course/view.php?id=464

Dodatne upute za pristup:

 • Prijava u sustav Srca MoD odvija se putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili lokalnog korisničkog računa (za one koji nemaju AAI@EduHr račun). Prilikom prvog ulaska u sustav za e-učenje MoD potrebno je u korisničkom profilu upisati adresu e-pošte.
 • Za pristup tečaju potrebno je odabrati opciju „Svi e-kolegiji” u lijevom izborniku, nakon toga „Društveno-humanističko područje” te zatim e-tečaj „Službene publikacije Republike Hrvatske i njihovo pretraživanje”.

Tečaju će se moći slobodno pristupiti do 31. prosinca 2023. godine.

 

Odabrana literatura:

 1. Državni zavod za statistiku. URL: https://podaci.dzs.hr/
 2. Horvat, T., Pekorari, R. Središnji katalog službenih dokumenata RH i pravo na pristup informacijama. // 47. savjetovanje hrvatskih arhivista : Dostupnost arhivskog gradiva. Zagreb : Hrvatsko arhivističko društvo, 2014. 465-479.
 3. Horvat Klemen, T. Pravac razvoja i dostupnost službenih informacija u Hrvatskoj. // Vizija i stvarnost : Zbornik u povodu 40 godina godina Aleksandre Horvat i knjižničarstvu. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naknada, 2016.
 4. Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske. URL: https://sredisnjikatalogrh.gov.hr/
 5. Peradenić-Kotur, B. Službene publikacije između zakonskih mogućnosti i prakse. // Međunarodni stručni skup Službene publikacije i državne informacije u knjižnicama Hrvatske. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2014. 82-100.
 6. Pilaš, I. Državne informacije i službene publikacije. // Zbornik radova i priloga s 1. i 2. dana specijalnog knjižničarstva Hrvatske. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.
 7. Pilaš, I. Službene publikacije i digitalne knjižnice : magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 2005.
 8. Portal otvorenih podataka. URL: https://data.gov.hr/
 9. Portal sudske prakse. URL: https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home
 10. Zakon o knjižnicama. // Narodne novine, 105/97, 5/98, 104/00, 87/08 i 69/09
 11. Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti. // Narodne novine, 17/2019
 12. Zakon o pravu na pristup informacijama. // Narodne novine, 25/2013, 85/2015.

Kompetencijska matrica: A.3.2.; B.1.1-2.; B.2.2; C.1.; G.2.

Metode poučavanja: Čitanje i rad na tekstu, poticanje interakcije sa sadržajima e-tečaja (istraživanje na temelju pripremljenog materijala i poveznica na vanjske sadržaje), samostalno učenje.

Merenje postignuća: Polaznici će nakon što prođu sve cjeline pristupiti rješavanju online testa.

Informacije o tečaju

Predavači:

Dr. sc. Tamara Horvat Klemen, viša savjetnica specijalistica

Dolores Mumelaš, dipl. knjižničarka

Datum održavanja:

Vrijeme održavanja:
Do kraja 2023. godine

Mjesto održavanja:
Online

Vrijednost:
0.3 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj