Modul II: Knjižnične službe i usluge

II.18. Posebni programi poticanja čitanja: biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom za osobe s problemima čitanja i osobe treće životne dobi

Tečaj je namijenjen polaznicima iz Šibensko-kninske županije.

Namjena: Studentima knjižničarstva i svim knjižničarima koji rade s korisnicima svih dobi, posebice starijim osobama. Nisu potrebna predznanja, već sklonost radu s osobama s poteškoćama u čitanju.

Ishodi učenja: Polaznici će na tečaju usvojiti metodologiju izvođenja radionica s biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom čitanju, kojim će moći obogatiti rad u čitateljskim klubovima i sl. te dobiti upute za provođenje posebnih programa poticanja čitanja u neposrednom radu s korisnicima.

Sadržaj: Pojam biblioterapije, tj. vođenog čitanja, u središtu je zanimanja knjižničara, nastavnika, defektologa i sl. U biblioterapijskom i logo-biblioterapijskom pristupu čitanja literarni tekst služi kao prilagođeni predložak za strukturirani razgovor. Kako čitateljska aktivnost objedinjuje brojne složene vještine – vještinu slušanja, vještinu izražavanja govorom i pisanjem, kao i čitalačku vještinu – osim obvezatnog razgovora o pročitanom, vođeno čitanje dopušta intervenciju u sam tekst, odnosno pretpostavlja ulaženje u nj (pisanje pisama, poruka liku, crtanja, dramatizacije, mijenjanja dijela ili kraja teksta i sl.). Cilj vođenog čitanja podizanje je razine čitanja kod knjižničnih korisnika u komunikaciji autor – djelo – knjižničar – čitatelj. Osobito je učinkovito za starije osobe koje imaju problema pri čitanju (problemi s vidom, socijalno uključivanje putem čitateljskih klubova, poticanje kreativnih sposobnosti i očuvanja mentalnog zdravlja starijih osoba).

Odabrana literatura:

  1. Ayalon, O. (1995). Spasimo djecu. Zagreb: Školska knjiga.
  2. Bašić, I. (2011). Biblioterapija i poetska terapija: priručnik za početnike. Zagreb: Balans centar.
  3. Biblioterapija: knjigom do zdravlja. Zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar. Dostupno na: http://www.stampar.hr/hr/biblioterapija-knjigom-do-zdravlja (21. 11. 2021.)
  4. Iser, W. (1978). The act of reading: A Theory of Aesthetic Response. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
  5. Morrison, M. R. (1987). Poetry as therapy. New York: Human science press.

Kompetencijska matrica: C.1-2., G.1., G.3., G.5.

Metode poučavanja: predavanje i radionica

Mjerenje postignuća: Polaznici će osmisliti elemente radionice s biblioterapijskim i logo-biblioterapijskim pristupom čitanju.

zakazano ical Google outlook

Informacije o tečaju

Predavači:

Dr. sc. Ljiljana Sabljak, knjižničarska savjetnica

Dunja Marija Gabriel, knjižničarska savjetnica

Datum održavanja:

zakazano ical Google outlook

Vrijeme održavanja:
U pripremi

Mjesto održavanja:
Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" Šibenik

Vrijednost:
0.4 CEU

Cijena:
Besplatno

Prijavi se na tečaj